Afvalinzameling starten bij nieuwbouw

Levert u binnenkort een of meerdere nieuwbouwwoningen op? Geef dan uiterlijk 6 weken voor de geplande oplevering de nieuwe adressen en de opleverdatum door aan het regionale reinigingsbedrijf Avalex.

Beschrijving

Start afvalinzameling

Na uw melding start Avalex de afvalinzameling voor de nieuwbouwwoningen. Elke woning krijgt containers voor huishoudelijk afval en een Avalex-pas die toegang geeft tot de Milieustraat. Daarnaast neemt Avalex de nieuwe adressen op in de inzamelroute. 

Meld op tijd

Bij de oplevering van de woningen is het belangrijk dat de inzameling van huishoudelijk afval direct start en dat de bewoners de afvalregels kennen. Dit voorkomt vervuiling en irritatie. Geef daarom uiterlijk 6 weken voor de oplevering de adressen en opleverdatum door.

Niet tijdig informeren?

Als u Avalex niet tijdig informeert, zal de gemeente eventuele financiële gevolgen op u verhalen. Bijvoorbeeld de kosten van opruimen en van een tijdelijke container. 

Kosten

Er zijn geen kosten.