Openbaar groen beheren

Sommige stukken openbaar groen in Delft kunt u zelf beheren. In overleg met buurtgenoten kunt u de grond naar eigen smaak inrichten en onderhouden. Dit zelfbeheer is soms ook mogelijk voor speelpleinen en binnenterreinen.

Aanvragen

Het beheer vraagt u aan via het contactformulier. Vermeld hierbij uw naam, adres, contactgegevens en de locatie die u wilt beheren. Na de aanvraag neemt de gemeente contact met u op.

Contract

Voor het zelf beheren van openbaar groen is een goed plan nodig, soms opgesteld met hulp van experts. Het is belangrijk dat u overlegt met uw buren of andere omwonenden. En dat u goed nadenkt over het onderhoud. Het plan moet draagvlak hebben in de buurt. Alle afspraken over het beheer en onderhoud legt de gemeente vast in een beheerovereenkomst.

Voorwaarden

Voor het beheren van openbaar groen gelden een aantal voorwaarden:

 • Het terrein is eigendom van de gemeente
 • De gemeente onderzoekt de kans van slagen van uw aanvraag (gericht op continuïteit)
 • Bomen komen niet in aanmerking voor zelfbeheer
 • Delen van de groene hoofdstructuur kunt u alleen beheren als dit niet de stedenbouwkundige en ecologische waarden aantast
 • De bestemming van het terrein verandert niet
 • Het terrein blijft openbaar toegankelijk
 • U mag geen geen chemische middelen gebruiken voor het bestrijden van onkruid
 • Nieuwe planten moet passen bij de omringende beplanting
 • Het zelfbeheer draagt zoveel mogelijk bij aan een verbeterde kwaliteit in het beheer
 • De gemeente blijft specialistisch werk doen (zoals onderhoud van bomen, snoeiheesters, riool, kunstwerken of bestrating)
 • U houdt het gebied groen en verwijdert onkruid
 • Bij aanhoudende droogte geeft u de planten extra water
 • U verwijdert (zwerf)afval
 • Het aanbrengen van verhardingen, opstallen, hekwerken of andere vormen van afscheidingen mag niet. Ook het plaatsen van speeltoestellen niet. Tenzij de gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor het verwijderen van bomen, hekken en opstallen op het terrein.

Participatiepunaise

Na de aanvraag plaatst de gemeente een participatiepunaise. Hierdoor is het voor aannemers en beheerders van de openbare ruimte duidelijk dat bewoners de locatie onderhouden.

Stoppen met onderhoud

Wilt u stoppen met het onderhoud van het openbaar groen? Meld het de gemeente. U kunt daarna geen aanspraak maken op de aangebrachte planten.