Overlijden aangeven

Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen en een afschrift van de overlijdensakte aanvragen. Doe dit binnen 6 werkdagen na het overlijden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Beschrijving

Om in te loggen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze ontvangt u als u zich als aanmeldt als partner van de gemeente.

Meesturen 

 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: een 'verklaring van overlijden' van de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer (A-verklaring)
 • Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een 'verklaring van geen bezwaar voor een begrafenis of crematie' van de Officier van Justitie
 • Als uitstel van de begrafenis of crematie nodig is: 'verklaring van geen bezwaar' dat is afgegeven door een geneeskundige
 • Als de begrafenis of crematie binnen 36 uur plaatsvindt: 'verklaring van geen bezwaar' van de Officier van Justitie
 • Wanneer er sprake is van ontleding: verzoek aan de burgemeester tot afgifte van 'verlof tot ontleding'

Originele documenten

Stuur ook altijd de originele documenten per post naar:

Gemeente Delft
Burgerlijke Stand (KCC Team 2A)
Postbus 78, 2600 ME  Delft 

Overlijdensakte en verlof 

Na de aangifte maakt de gemeente een overlijdensakte op en geeft toestemming (verlof) om de overledene te begraven of te cremeren. Het verlof en de afschriften van de akte krijgt u digitaal toegestuurd. Daarnaast ontvangt u de originele documenten per post.

Kosten 2021

 • Overlijden aangeven: geen kosten
 • Afschrift overlijdensakte: € 14
 • Toestemming voor transport van overledene naar het buitenland: € 28,55
 • Toestemming om binnen 36 uur te begraven of te cremeren: € 52,45
 • Toestemming voor uitstel van begraven of cremeren: € 52,45

Bij de online aangifte kunt u direct een afschrift van de overlijdensakte aanvragen.

Zelf aangifte doen

Als nabestaande kunt u ook zelf een overlijden aangeven. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Neem bij de afspraak mee

 • Alle hierboven genoemde bijlagen
 • B-envelop mee van de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld
 • Uw trouwboekje als u deze wilt laten aanpassen

Direct mee

Bij de aangifte krijgt u het verlof voor begraven of cremeren en eventuele afschriften van de overlijdensakte direct mee.