Beleid monumenten

Aanwijzing en bescherming

De gemeente en de overheid kunnen belangrijke gebouwen of andere objecten aanwijzen als beschermd monument. Deze krijgen dan een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst.

Uw mening
Uw mening