Agnetapark

De tuinwijk Agnetapark ten noordoosten van de binnenstad is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Aan de noordwestkant van de binnenstad ligt het Agnetapark. Het oudste deel dateert uit 1882-1885 en vormt het eerste Nederlandse voorbeeld van een tuinwijk. De huisjes in cottagestijl in een groene omgeving zijn ontworpen door E. Gugel. Het park is aangelegd door landschapsarchitect L.P. Zocher.

J.C. Van Marken

De oprichter van de Gist en Spiritusfabriek, J.C. Van Marken, liet de woningen aanleggen voor zijn fabrieksarbeiders en hun gezinnen. Hij zette daarmee een nieuwe maatschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling in die ook buiten Nederland toonaangevend was.

In de periode 1925-1929 volgde een uitbreiding in de stijl van de Amsterdamse School: het Nieuwe Park. Kijk voor bijzondere foto's van Van Marken op de website van het Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Beschermd stadsgezicht 

Het Agnetapark is bijzonder omdat het de oudste fabriekskolonie in Nederland is dat in een landschappelijke aanleg is uitgevoerd. Hierdoor is het Agnetapark in 2011 door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Zie de plattegrond voor de ligging van het beschermde stadsgezicht. Hier kunt u ook nagaan of een gebouw binnen het beschermde stadsgezicht valt. 

Omgevingsvergunning

Bent u eigenaar van een pand in het Agnetapark? Dan heeft u vanwege de beschermde status meestal een omgevingsvergunning nodig als u wijzigingen aan de buitenkant van uw pand wilt aanbrengen. Dit geldt ook voor panden die geen gemeentelijk of rijksmonument zijn.

Zie ook

Uw mening
Uw mening