Financiering voor onderhoud

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan zijn er verschillende subsidies en leningen die u kunt aanvragen voor het onderhouden of restaureren van uw pand.

Restauratiewijzer

Het Nationaal Restauratiefonds heeft voor rijksmonumenten de restauratiewijzer ontwikkeld. Bij gebruik van de restauratiewijzer krijgt u gratis:

  • informatie op maat over het restauratieproces
  • specialistische ondersteuning via telefoon of e-mail
  • inzicht in de financiële consequenties van uw plan

Monument als woonhuis

Is uw rijksmonument een woonhuis? Dan kunt u vanaf 1 maart 2020 een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit is een subsidie voor 38% van de onderhoudskosten. Er is geen minimum- of maximumbedrag en de subsidie kunt u alleen achteraf aanvragen. Kosten voor onderhoud die u in 2018 heeft gemaakt, komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek in 2019.

Voor onderhoud of restauratie kunt u ook een lening met lage rente aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. U kunt minimaal € 10.000 en maximaal € 300.000 lenen tegen een rente vanaf 1%. Het is niet mogelijk om de subsidie en de lening tegelijk aan te vragen.

Overige monumenten

Heeft u een rijksmonument dat niet in gebruik is als woonhuis? Zoals een molen, kerk of poort? Dan kunt u voor sober en doelmatig onderhoud een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. U kunt subsidie krijgen voor maximaal 60% van de onderhoudskosten.

In bijzondere gevallen kunt u restauratiesubsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. Dit geldt voor rijksmonumenten zoals molens, binnenstedelijke rijksmonumenten en kerken.

Voert u een grote restauratie uit? Dan kunt u een lening met lage rente aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Voor deze lening geldt een minimumbedrag van € 300.000.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het financieren van monumenten op de website monumenten.nl.

Uw mening
Uw mening