Deelscooters en deelfietsen

Sinds 1 oktober 2022 hebben bedrijven een vergunning nodig om deelscooters en deelfietsen aan te bieden in Delft. Om die vergunning te krijgen moet zij aan allerlei eisen voldoen. De gemeente stelt deze eisen op. Een van de eisen is dat gebruikers niet overal mogen parkeren. 

Welke aanbieders zijn er in Delft?

In Delft hebben 2 bedrijven een vergunning gekregen voor het aanbieden van deelscooters. Dit zijn GO Sharing en Check. GO Sharing heeft ook een vergunning voor het aanbieden van elektrische deelfietsen. De vergunningen zijn 3 jaar geldig.

Hoeveel deelscooters en deelfietsen zijn er?

GO Sharing en Check hebben elk maximaal 100 scooters in Delft beschikbaar. Dit hebben zij met de gemeente afgesproken. GO Sharing heeft ook een vergunning voor 100 elektrische deelfietsen.

Waarom zijn er deelscooters en deelfietsen in Delft?

Delft zal de komende jaren enorm groeien in aantal inwoners en banen. Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden zet de gemeente zich in op een mobiliteitstransitie. We zullen andere keuzes voor vervoer moeten maken. De auto neemt bijvoorbeeld veel ruimte in beslag.

Door gezamenlijk gebruik te maken van vervoersmiddelen blijft de stad bereikbaar. En deelvervoer neemt ook minder openbare ruimte in beslag. Met de elektrische deelscooter of deelfiets kunt u zich makkelijk verplaatsen binnen en buiten Delft. Het is een duurzaam en efficiënt vervoermiddel.

Is parkeren in de binnenstad mogelijk?

GO Sharing en Check mogen in een groot deel van de binnenstad geen deelscooters en deelfietsen aanbieden. Na het gebruik mag u een deelscooter of deelfiets wel parkeren op:

  • Paardenmarkt
  • Nieuwe Langendijk
  • Deel van het Vesteplein
  • Deel van de Westvest ter hoogte van huisnummers 143 en 305

Zo blijft de binnenstad bereikbaar met een deelscooter of deelfiets.

Mag ik in de binnenstad tijdelijk parkeren?

U mag in de binnenstad wel een deelscooter of deelfiets tijdelijk parkeren. Zo kunt u bijvoorbeeld iets ophalen bij een winkel. U kunt het voertuig hier niet afmelden. En u moet blijven doorbetalen. U neemt het voertuig daarna weer mee naar een plek waar u de rit wel mag afmelden.

Wat zijn de regels voor parkeren?

Voor deelscooters en deelfietsen gelden dezelfde verkeersregels als voor andere scooters en fietsen. Dit betekent dat u deze niet hinderlijk mag parkeren. Ook moet de doorgang op de stoep vrij blijven. Bijvoorbeeld voor voetgangers met kinderwagens en mensen in een rolstoel. 

Rond de stations zijn gebieden waar u geen fietsen en snor- en bromfietsen mag parkeren. Dit geldt ook voor deelscooters en deelfietsen.

Mogen deelscooters door de binnenstad rijden?

U mag met een deelscooter overal in de binnenstad rijden. Behalve in het voetgangersgebied (autoluwe gebied). Gewone brom- en snorfietsen mogen hier ook niet rijden.

Wat gebeurt er bij ongewenst gedrag?

GO Sharing en Check spreken gebruikers aan op ongewenst rij- of parkeergedrag. Daarom is het belangrijk dat u gevaarlijk geparkeerde voertuigen meldt bij deze bedrijven.

Vertoont iemand ongewenst rij- of parkeergedrag? Dan krijgt diegene eerst een waarschuwing. Bij de tweede klacht volgt een boete. En bij de derde klacht zal GO Sharing of Check het account van de gebruiker blokkeren.

Er is regelmatig overleg met GO Sharing en Check. Hierbij bespreekt de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening. En de impact op en het gebruik van de openbare ruimte.

Waar kan ik overlast melden?

GO Sharing en Check zetten zich actief in om overlast te voorkomen. De gemeente heeft hierover regelmatig overleg met deze bedrijven. Desondanks kan het voorkomen dat iemand een voertuig bijvoorbeeld hinderlijk parkeert. Dit kunt u rechtstreeks melden bij GO Sharing en Check. Zij reageren binnen 12 uur op een melding.

U kunt een melding doen via de chatfunctie in de app. Of via de volgende contactgegevens.

GO Sharing 085 - 902 29 01 info@GO-Sharing.nl
Check 085 - 888 10 41 support@ridecheck.app