Omwisselen buitenlands rijbewijs

Wilt u uw buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs? Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Beschrijving

Een buitenlands rijbewijs omwisselen kan alleen als u voldoet aan de voorwaarden.

  • U staat in Delft ingeschreven
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel 
  • U heeft een geldig rijbewijs uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of een aantal verdragslanden

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
  • Buitenlands rijbewijs
  • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan alle eisen. Uw pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Verklaring van geschiktheid. Kijk op de website van de RDW of dit ook voor u geldt.

Buitenlands rijbewijs verlopen

Heeft u een Nederlands rijbewijs gehad van na 1 oktober 1986? Dan kunt u direct uw verlopen buitenlands rijbewijs omwisselen. Het rijbewijs moet geldig zijn. Een rijbewijs afgegeven in een EU- of EVA-land mag wel verlopen zijn. Heeft u een verlopen rijbewijs uit IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan heeft u een Verklaring van geen bezwaar uit het betreffende land nodig.

RDW

De RDW handelt uw aanvraag af en stuurt het buitenlands rijbewijs op naar het land van herkomst. U krijgt het rijbewijs niet mee terug.

Rijden met buitenlands rijbewijs

Met een rijbewijs van buiten de EU mag u maximaal 185 dagen rijden in Nederland. Daarna moet u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs verloren

Bent u uw rijbewijs kwijt dat is afgegeven in een EU-land, EVA-land, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen? Dan kunt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen. Neem bij de aanvraag een geldig identiteitsbewijs, pasfoto en een verklaring van echtheid mee. De verklaring vraagt u aan bij de buitenlandse instantie die het rijbewijs heeft afgegeven.

Bent u uw rijbewijs kwijt dat is afgegeven door een ander land? Vraag dan een nieuw rijbewijs aan in het land waar het laatste rijbewijs is afgegeven. Lukt dit niet? Dan moet u opnieuw examen doen in Nederland.

Kosten 2023

  • Rijbewijs: € 44,65

De kosten betaalt u bij de aanvraag.

Meer informatie