Verklaring van voorgenomen vertrek

Verhuist u naar het buitenland en neemt u uw inboedel mee? Dan heeft u voor de douane een verklaring van voorgenomen vertrek nodig. De verklaring vraagt u aan als u uw verhuizing meldt bij het stadskantoor. Dit kan vanaf 5 dagen voor uw vertrek. Maak voordat u langskomt een afspraak.

Beschrijving

Een verklaring van voorgenomen vertrek is alleen mogelijk als u nog in Nederland staat ingeschreven. Als u al in het buitenland woont, kunt u een bewijs van uitschrijving aanvragen.

Kosten 2021

  • Verklaring van voorgenomen vertrek: € 10,50