Sterk Tanthof

Tanthof is een fijne en sterke wijk. Bewoners blijven er lang wonen. Om ervoor te zorgen dat dat zo blijft onderzoekt de gemeente hoe Tanthof versterkt kan worden. In 2019 is de gemeente hiermee gestart.

Bijeenkomsten voor bewoners

In 2019 zijn 6 bijeenkomsten geweest. De gemeente ging hier met bewoners in gesprek over het versterken van de wijk. Ongeveer 300 bewoners kwamen naar deze bijeenkomsten. Uit de gesprekken bleek vooral dat bewoners tevreden zijn over hun wijk. Velen wonen er al vanaf het begin. En zij willen er ook graag blijven wonen. Vooral de opbouw van de wijk, het groen en de voorzieningen maken Tanthof een fijne wijk om te wonen.

Onderzoeken en initiatieven

Na de bijeenkomsten zijn diverse onderzoeken en initiatieven gestart. Een aantal van deze onderzoeken en initiatieven zijn inmiddels afgerond. Andere zijn nog bezig of moeten nog starten.

Hoe verder?

De gemeente moet eerst de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken en initiatieven weten en bij elkaar brengen. Daarna kan de volgende stap worden gezet. 

Naar verwachting zijn de meeste onderzoeken na de zomer van 2020 klaar. Daarna brengt de gemeente de belangrijkste uitkomsten bij elkaar. Als dat gedaan is volgen nieuwe gesprekken met bewoners over de toekomst van de wijk. Deze zullen in september 2020 plaatsvinden. Zijn er dan vanwege de coronamaatregelen nog geen bijeenkomsten mogelijk? Dan kunt u op een andere manier uw mening geven. Bijvoorbeeld via digitale middelen. Maar ook via de post of telefoon.

Vragen

Heeft u vragen over de onderzoeken? Of heeft u zelf een initiatief voor de wijk? Neem contact op met de gemeente via tanthof@delft.nl. Of bel 14015.

Uw mening
Uw mening