Cameratoezicht

In Delft zijn verschillende camera's om de veiligheid te vergroten en overlast op straat tegen te gaan. De gemeente heeft camera's geplaatst bij het stationsgebied en bij de ingangen van de autoluwe binnenstad. Daarnaast hangen er ook camera's van andere partijen in de stad.

Camera's binnenstad

In de binnenstad zijn een aantal vaste camera's opgesteld ter controle van het autoluwe gebied. Deze camera's worden niet uitgelezen maar maken gebruik van automatische nummerplaat herkenning (ANPR). 

Overige camera's 

Er zijn ook andere instellingen in Delft die cameratoezicht gebruiken. Zoals beveiligingscamera's bij winkels, de camera's van de Provincie voor het bedienen van de bruggen over de Schie en de camera's van Rijkswaterstaat langs de A13. Voor informatie kunt u contact opnemen met deze partijen.

Gebruik beelden

Het maken van opnames en het gebruik van de beelden door particulieren of instellingen valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie en het melden van onjuist cameragebruik kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw mening
Uw mening