Informatie voor Oekraïners

Hulp en vragen

Delft voor Elkaar doet de eerste opvang en begeleiding van vluchtelingen. U kunt langskomen op het inloopspreekuur van Delft voor Elkaar. De locaties zijn:

Stadskantoor
Hier is ook een tolk

Stationsplein 1 Dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
Donderdag van 10.00 - 12.00 uur
Wijkcontactpunt
Van Bleyswijckstraat
Van Bleyswijckstraat 91 Dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
Wijkcontactpunt
Jeugdfonds sport & cultuur
Van Bleyswijckstraat 91 Woensdag van 13.00 - 14.00 uur
Alleen op afspraak via 015 760 02 00
Wijkcontactpunt
De Vleugel
Aart van der Leeuwlaan 4 Dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
Wijkcontactpunt
Delft Noord
Brasserskade 77 Maandag van 10.00 - 12.00 uur

Voor overige vragen neemt u contact op met Delft voor Elkaar. Bel +3115 760 02 00 of mail naar info@delftvoorelkaar.nl. Delft voor Elkaar is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Delft voor Elkaar maakt ook gebruik van een aparte WhatsAppgroep waarvoor Oekraïense vluchtelingen zich kunnen aanmelden.

Inschrijving en leefgeld

Heeft u vragen over de opvang, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en leefgeld? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Delft. Bel 14015.

Verblijf en leven

Mag ik uitreizen naar Oekraïne en daarna weer terugkeren naar Nederland?

De periode van 90 dagen dat Oekraïners zonder verblijfsvergunning vrij naar Nederland kunnen reizen en daar verblijven is voor de meesten voorbij. U kunt een bewijs van verblijf aanvragen bij de IND. Dit bewijs laat zien dat u tot 4 maart 2023 in Nederland bescherming heeft. Zo kunt u binnen de Europese Unie reizen. En op en neer naar Oekraïne. Hoelang u met dit bewijs in een ander EU-land kan zijn, is voor ieder land verschillend.

U kunt een afspraak maken bij de IND in Den Bosch en in Rijswijk. Op dit moment zijn alle data en tijdstippen op deze twee locaties vooralsnog volgeboekt. Binnenkort openen nieuwe locaties en kunt u daar ook een afspraak maken. Houd de website van de IND in de gaten en blijf het proberen.

Wat doet Delft voor de vluchtelingen?

Naast huisvesting is er op de opvanglocatie ontbijt, lunch en diner. Ook is er medische zorg. Bij de voedselbank kunt u gratis voedselpakketten ophalen.

Waar kan ik mijn was laten doen?

Verblijft u op een locatie van de gemeente? Dan kunt u gratis uw kleding laten wassen bij DOEL Delfland. Zij halen de was op en brengen deze weer naar u terug. U kunt contact opnemen via:

DOEL Delfland van Groenewegenstraat
Van Groenewegenstraat 2
2614 BG Delft
+31 15 260 7570 (bereikbaar van 9.30 tot 17.00 uur)

Is een Oekraïense rijbewijs geldig in Nederland en andere Europese landen? 

Ja, een Oekraïens rijbewijs die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt is in de hele Europese Unie (EU) geldig. Het rijbewijs mag niet verlopen zijn. Is uw rijbewijs gesloten of kwijt? Dan mag u niet rijden. Beroepschauffeurs hebben naast het gewone rijbewijs ook een geldige code 95 nodig om in Europa te mogen rijden. 

Moet ik mijn auto verzekeren?

Is uw autoverzekering alleen geldig in Oekraïne? Dan bent u niet verzekerd in Nederland. Via de verzekeringsmaatschappij De Vereende kunt u een tijdelijke autoverzekering afsluiten. U kunt contact opnemen via +31 70 340 81 00. of mail naar verzekeren@vereende.nl. Op de website Expat.nl leest u meer over de geldigheid van uw rijbewijs, verkeersregels en parkeren in Nederland.

Kan ik gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer?

Oekraïense vluchtelingen moeten bij reizen met het openbaar vervoer in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs, bijvoorbeeld de OV-chipkaart. Deze kunt u kopen op stations, in een aantal winkels en supermarkten. Maar ook online via www.ov-chipkaart.nl of u belt 0900-0980.

Er is één uitzondering: dit is in de treinen van de NS. Op vertoon van een Oekraïens identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur, kunnen Oekraïense vluchtelingen een gratis vervoersbewijs ophalen bij de Tickets en Service-balies op de stations.

Geld

Heb ik recht op bijstand of leefgeld?

Heeft u een burgerservicenummer (BSN) gekregen? En wilt u leefgeld aanvragen? Meld dit via de mail aan teaminkomen@delft.nl. De gemeente neemt dan contact met u op.

Oekraïense vluchtelingen krijgen € 260 per persoon per maand. U kunt hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra. En kinderen jonger dan 18 jaar € 55 per maand.

U kunt dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U kunt het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit is niet verplicht.

U krijgt het bedrag elke maand in 1 keer, rond de eerste van de maand. U ontvangt het geld op uw rekening of op de bankpas die u van de gemeente heeft gehad. Op deze bankpas kan maximaal € 2.000 staan.

Wat verandert er vanaf 1 februari 2023?

Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. Het bedrag voor eten wordt afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe groter uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon.

Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven wordt hoger, namelijk € 56,12 per persoon per maand. Woont u bij een gastgezin? Dan krijgt u een extra bedrag van € 93 per persoon per maand. Ongeacht uw leeftijd. Hieronder de nieuwe bedragen vanaf 1 februari 2023:

Grootte gezin   Eetgeld Kleding Extra toelage bij
particuliere opvang
1 of 2 personen

Volwassene of alleenstaande
minderjarige vluchteling

Minderjarige

€ 215,06
 

€ 178,36

€ 56,12
 

€ 56,12

€ 93
 

€ 93

3 personen

Volwassene

Minderjarige

€ 171,99

€ 142,57

€ 56,12

€ 56,12

€ 93

€ 93

4 of meer
personen

Volwassene

Minderjarige

€ 150,45

€ 124,97

€ 56,12

€ 56,12

€ 93

€ 93

Werkt u of een gezinslid?

Vanaf 1 februari 2023 stopt het leefgeld van uw hele gezin als u of een gezinslid van 18 jaar of ouder werkt. Werkt u of een gezinslid op dit moment al? Dan krijgt u vanaf 1 februari 2023 geen leefgeld meer.

Wijzigt uw situatie?

Gaat u verhuizen, verandert uw gezinssituatie of gaat u of een gezinslid werken? Of bent u uw pinpas kwijt en gebruikt u een andere rekening? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Als u langer dan 28 dagen niet aanwezig bent in de opvang, kan de gemeen uw opvang en leefgeld stopzetten. Komt u na 28 dagen terug? Dan heeft u nog recht op opvang, maar dit kan op een andere locatie zijn. U heeft geen recht meer op opvang als u:

  • naar de gevangenis moet van de rechter.
  • als de aanvraag voor verblijf wordt afgewezen.
  • of als blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Hoelang krijg ik leefgeld?

Het leefgeld eindigt ook zodra u aan het werk gaat. Meld dit direct bij de gemeente. Het leefgeld stopt vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Krijg ik wel leefgeld als ik langdurige zorg nodig heb en verblijf in een kliniek of ziekenhuis?

Ja, u krijgt dan het leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven. Het gaat om € 56,12 per maand.

Kan ik in Nederland een bankrekening openen?

Ja, het is mogelijk om met een paspoort een bankrekening in Nederland te openen. De meeste bankrekeningen worden geopend bij ING, SNS en BUNQ. Deze banken vragen om een geldig UA-paspoort en een uittreksel uit het BRP met het actuele vestigingsadres.  

Werk

Mag ik in Nederland werken?

Oekraïners mogen aan het werk als zij dat willen en kunnen. Kijk op ind.nl voor meer informatie. Neem contact op met The Hague International Centre als u meer vragen heeft over werken in Nederland. Of kijk op refugeehelp.nl.

Ik zoek een baan, wie kan mij helpen?

Wilt u werken? Dan kunt u contact opnemen met Werkse! Bel naar +31 15 215 1400. Of mail naar vragen@werkse.nl. Bereikbaar op maandag tot vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. U kunt ook het aanmeldformulier invullen op de website van Werkse!

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Delft. Centraal beheer verzekert alle Oekraïense statushouders die de gemeente Delft opvangt volgens de regeling Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).

Kan ik een eigen bedrijf beginnen in Nederland?

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden in Nederland inschrijven als bedrijf. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor meer informatie.

Let op: om een bedrijf in te schrijven in de KvK hebben Oekraïense vluchtelingen een tewerkstellingsvergunning nodig. De voorwaarden om deze vergunning te krijgen zijn streng. Voor bepaalde sectoren wordt er geen tewerkstellingsvergunning afgegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouw, horeca, landbouw en persoonlijke dienstverlening.

Krijg ik een vergoeding voor vrijwilligerswerk?

Ja, Oekraïense vluchtelingen krijgen voor het uitvoeren van werkzaamheden in en om de gemeentelijke opvang een vergoeding. Het gaat om een bedrag van € 14,- per week. Heeft u interesse? Dan kunt u dat aangeven bij uw opvang. Dit heeft geen effect op de hoogte van uw leefgeld.

Onderwijs en kinderopvang

Kunnen mijn kinderen naar school?

In Delft is er één peuteropvang en drie basisscholen die onderwijs geven aan kinderen die niet uit Nederland komen. U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de volgende opvang of scholen.  

Peuteropvang 2-3 jaar Contactpersoon Telefoonnummer
Do-Re-Mi Judith de Haas +31 6 40 38 89 51
Basisscholen Contactpersoon Telefoonnummer

De Delftse Daltonschool
Basisschool De Horizon
De Mgr. Bekkerschool

Judith de Haas + 31 6 40 38 89 51
Voortgezet onderwijs Contactpersoon Telefoonnummer
Internationale Schakelklas Grotius College Christine Storm +31 15 800 0080
MBO 18+ jaar Contactpersoon Telefoonnummer
ROC Mondriaan Annemieke Bol +31 88 666 2000

Geef als u mailt duidelijk aan dat het om een aanmelding gaat van een leerling uit Oekraïne. Meer informatie over het Nederlandse schoolsysteem leest u op refugeehelp.nl.

Kunnen Oekraïense kinderen naar de kinderopvang?

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang. Voor kinderen van 0 - 4 jaar is er het kinderdagverblijf. En voor kinderen van 4 - 12 jaar de buitenschoolse opvang. U kunt uw kinderen ook laten opvangen door een gastouder.

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland gaan werken of een opleiding volgen en gebruik maken van kinderopvang, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Ik ben student, kan ik hier studeren?

Onder welke voorwaarden u in Nederland mag studeren is nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u terecht bij het UAF. Het UAF begeleidt studenten bij hun studie en het vinden van een baan in Nederland. Ook bieden ze beurzen, mentorschap en taallessen aan.

Meer informatie in het Engels over hbo en wo-onderwijs vindt u ook op studyinholland.nl

Wat kost school in Nederland?

De overheid betaalt grotendeels de school. Sommige schoolspullen en bijvoorbeeld schoolreisjes moeten ouders zelf betalen. Het is belangrijk dat u zich laat inschrijven bij de gemeente. Na inschrijving kunt u een Delftpas en schoolkostenregeling aanvragen.

De overheid vergoedt meestal niet het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en universitair onderwijs. Het is wel mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen bij de overheid.

Kan ik voor mijn kinderen een Delftpas aanvragen?

Ja, dit kan voor schoolgaande Oekraïense kinderen. Daarvoor is het belangrijk dat u als ouder zich laat inschrijven bij de gemeente. Daarna kunt u een Delftpas en schoolkostenregeling aanvragen. De Delftpas is geldig van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023.

Waar kan ik Nederlands leren?

U kunt hiervoor terecht bij Taalhuis Delft. Het Taalhuis is een informatiepunt in DOK Voorhof voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren spreken, lezen en schrijven. En voor ouders die hun kind graag zouden willen voorlezen. Bij het Taalhuis kunt u ook terecht als u hulp nodig heeft met rekenen. Of bijvoorbeeld omgaan met geld en tijd.

Spreekuren: donderdag 14.00 - 17.30 uur en vrijdag 14.00 - 17.30 uur. U kunt binnenlopen zonder afspraak. Taalhuis DOK is op bovenstaande tijden ook telefonisch bereikbaar via +31 744 00 62. Mailen kan via taalhuis@dok.info.

Delftse Buur: koffie drinken en Nederlands oefenen:

Jessehof, Burgwal 50 Woensdag van 10.00 - 12.00 uur 13 juli - 24 augustus
Wilhelminapark Zaterdag van 12.00 - 14.00 uur 26 juli - 20 augustus

Waar kan ik Engels leren?

U kunt zich aanmelden bij Delft voor Elkaar. De lessen zijn iedere vrijdag van 09.30 - 11.00 uur. De lessen zijn gratis.

Zorg

Waar kan ik terecht voor medische zorg?

Bel voor acute of levensreddende hulp het noodnummer 112. Voor overige zorgvragen neemt u contact op met het Zorgcoördinatiecentrum, via vluchtelingenzorg@denhaag.nl. Dit kan van maandag tot en met zondag van 8.00 tot 17.00 uur.

Neem tussen 17.00 en 8.00 uur contact op met Huisartsenpost Delft: +31 15 251 19 30. Doe dit alleen als uw zorgvraag niet tot de volgende ochtend kan wachten.

Voor psychologische hulp kunt u als Oekraïense vluchteling terecht bij Wereld Psychologen.

Krijg ik medische zorg vergoed?

Heeft u dringend medische zorg nodig in Nederland en (nog) geen verzekering? Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte. Dan komt de vergoeding uit een speciale regeling voor mensen zonder verzekering. Uw arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de behandeling. Kijk op hetcak.nl voor meer informatie.

Kan ik een zorgverzekering afsluiten?

Heeft u een verblijfsvergunning? Dan kunt u een zorgverzekering afsluiten. Heeft u geen verblijfsvergunning? Dan kunt u nog geen zorgverzekering afsluiten. De betaling van de medische zorg verloopt via de zorgverlener. Als u gaat werken moet u zelf een zorgverzekering afsluiten. Lees hierover meer op de website van de zorgverzekeringslijn

Heeft u vragen over zorg in Nederland?

De zorgverzekeringslijn is er voor gratis advies en praktische tips over zorg. U kunt altijd bellen, ook als u niet verzekerd bent. Bel 0800 64 64 644. Of vanuit het buitenland +31 88 900 6960.

Verblijf in Nederland

Inschrijven bij gemeente

Oekraïners die in Nederland verblijven moeten zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven kan op het tijdelijke verblijfadres. Na de inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het aanvragen van regelingen. Doe de inschrijving daarom zo snel mogelijk.

Als u bent ingeschreven bij de gemeente, kunt u bij de IND een bewijs van verblijf ophalen. Hiermee toont u aan dat u in Nederland mag wonen en werken. 

Moet ik asiel aanvragen?

Bent u naar Nederland gekomen met een biometrisch paspoort uit Oekraïne? Of met een visum voor kort verblijf? Of heeft u hier een verblijfsvergunning? Dan mag u gewoon in Nederland blijven. U hoeft geen asiel aan te vragen.

Wilt u wel asiel aanvragen als Oekraïner, nu of later? Dan kan het een tijd duren voor de IND uw aanvraag behandelt. De IND neemt de komende maanden geen beslissingen op asielaanvragen van Oekraïners.

Bent u geen Oekraïense burger, vaste inwoner van Oekraïne? Of een eerstegraads familielid? Dan moet u waarschijnlijk asiel aanvragen om hier te mogen blijven. Dit geldt niet voor niet-Oekraïense burgers en staatlozen die legaal in Oekraïne verbleven. En niet naar hun land of regio van herkomst kunnen terugkeren. U kunt asiel aanvragen door u te melden in Ter Apel.

Hoe kom ik aan een verblijfsvergunning?

U mag maximaal 180 dagen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. U heeft voor nu dus geen verblijfsvergunning nodig. Nederland en andere EU-landen werken aan een nieuwe regeling speciaal voor Oekraïners. U hoeft zich tot die tijd geen zorgen te maken over uw recht op verblijf in Nederland.

Moet ik inburgeren?

Het is nog niet bekend of u moet inburgeren. Hiervoor wacht de gemeente op meer informatie van de Rijksoverheid.

Ik ben gerepatrieerd of geëvacueerd uit Oekraïne. Waar heb ik recht op?

De Nederlandse overheid heeft een aparte regeling voor de repatriatie en evacuatie van Nederlanders. En hun eerstegraads familieleden en een groep kwetsbare Oekraïense burgers. Deze groep mensen heeft recht op bepaalde vergoedingen en verzekeringen in Nederland. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank. Lees meer informatie op de website van overheid.nl.

Corona

Kan ik een vaccinatie krijgen tegen corona?

Op alle vaccinatielocaties van GGD Haaglanden kunt u gratis en zonder afspraak een eerste, tweede of boosterprik krijgen. Kijk voor de tijden en locaties op de website van GGD Haaglanden.

Kan ik me laten testen op corona?

U kunt bij klachten een zelftest doen. U kunt zich ook laten testen bij een GGD-testlocatie.

Kijk op de website van de overheid voor folders over corona (Oekraïens en Russisch).

Overige informatie

Refugeehelp.nl

Er is een speciale site voor Oekraïners in Nederland: Refugeehelp.nl. Hier vindt u algemene informatie over onderwerpen zoals onderdak, zorg en onderwijs. De informatie is er in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands.

WhatsApp-hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn voor praktische vragen. U kunt uw vraag in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands inspreken. Een vrijwilliger neemt dan zo snel mogelijk contact met u op in de gewenste taal. U kunt ook een (voice-)bericht sturen naar +0031 6 48 15 80 53. Kijk voor meer informatie in het Oekraïens op de website van het Rode Kruis.