Opvang bij u thuis

Oekraïners kunnen logeren bij vrienden, familie of kennissen in Nederland. Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland leest u meer over het laten logeren van vluchtelingen. Er is ook een pagina van de gemeente met veelgestelde vragen en antwoorden voor Oekraïners in Delft. 

Heeft u een uitkering of aanvulling?

Verblijven de vluchtelingen tijdelijk en korter dan 6 maanden bij u thuis? Dan blijft uw AOW, Anw-uitkering of AIO-aanvulling voor die 6 maanden gelijk. Op een later moment wordt bekeken of deze tijdelijke uitzondering wordt verlengd. Dat hangt ook af van de situatie in Oekraïne. 

Melden

Neemt u Oekraïense vluchtelingen in huis? Dan bent u verplicht dit door te geven aan de SVB. Doe dit binnen 4 weken.

Aansprakelijkheidsdekking

Vangt u vluchtelingen op in uw eigen woning? Dan moet u de aansprakelijkheidsdekking zelf regelen onder uw eigen verzekering. Meestal is dit onder een aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) gedekt voor een bepaalde periode. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Vergoeding en leefgeld

U ontvangt geen vergoeding als u onderdak biedt aan Oekraïense vluchtelingen. De vluchtelingen krijgen wel elke week leefgeld.

Ik vang vluchtelingen op. Heeft dat invloed op mijn toeslag of gemeentelijke belastingen?

Het is nog niet duidelijk of het opvangen van vluchtelingen invloed heeft op de toeslag die u ontvangt. Het kabinet komt hier op terug. Voor de lokale heffingen streeft het kabinet ernaar dat het opvangen van vluchtelingen geen negatieve gevolgen heeft voor gashuishoudens. Maar misschien gaan eenpersoonshuishoudens toch meer afvalstoffen- en rioolheffing betalen. 

Meld altijd bij de gemeente dat u vluchtelingen opvangt. Daarbij is het belangrijk dat de opvang als tijdelijk verblijf wordt aangemerkt. De invloed van opvang van vluchtelingen op de waterschapsbelasting is op dit moment nog onbekend.

Meer informatie