Opvang in Delft

Delft vangt op dit moment 197 vluchtelingen uit Oekraïne op. Het werkelijke aantal vluchtelingen in Delft ligt hoger. Dat komt omdat niet iedereen zicht meldt bij de gemeente voor onderdak. Sommigen verblijven bijvoorbeeld bij familie, vrienden of kennissen. Er zijn 109 vluchtelingen die particulier onderdak hebben gevonden. Ze staan ingeschreven bij de gemeente.  

Langdurige opvangplekken

Delft vangt op 6 locaties Oekraïnese vluchtelingen op: Stefanna, Abtswoude, Surinamestraat, via Ipse De Bruggen, Marcushof en camping Delftse Hout.  

Inschrijven bij gemeente

Oekraïners die in Nederland verblijven moeten zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven kan op het tijdelijke verblijfadres. Na de inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het aanvragen van regelingen. Doe de inschrijving daarom zo snel mogelijk.

Als u bent ingeschreven bij de gemeente, kunt u vanaf begin juni 2022 bij de IND een bewijs van verblijf ophalen. Hiermee toont u aan dat u in Nederland mag wonen en werken. Binnenkort komt de IND met informatie over hoe en wanneer u het bewijs kunt ophalen. 

Bijzondere status

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status. Dit betekent dat u in Nederland mag verblijven. En na inschrijving bij de gemeente een uitkering kunt aanvragen.

Oekraïners mogen aan het werk als zij dat willen en kunnen. Kijk voor meer informatie op:

Uw mening
Uw mening