Jeugd en professionals

Bent u beroepsmatig betrokken bij de zorg rondom een inwoner van Delft? Dan kunt u als professional bij Delft Support terecht. Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.