Taal op eigen kracht

Voor Delftse niet-commerciële organisatie die inwoners van Delft willen helpen met het verbeteren van de Nederlandse taal.

Wat is taal op eigen kracht?

Organisaties krijgen van de gemeente Delft volop de ruimte zélf taalprojecten te organiseren. “Taal op eigen kracht”  noemen we dat. Niet-commerciële partijen zoals stichtingen en verenigingen bepalen zelf de vorm, inhoud en organisatie van het taalprogramma. De gemeente ondersteunt waar nodig, met advies en geld.

Waarom taal op eigen kracht?

De gemeente stuurt nadrukkelijk op de eigen kracht van de burgers én de partners in de stad. We beogen dat Delftenaren zoveel mogelijk zélf de regie op hun eigen leven hebben en meedoen in de Delftse samenleving. Daarom wil de gemeente ook steeds meer samen gaan werken met zelforganisaties. Samen bieden we tijdelijke ondersteuning, maar altijd met het doel mensen weer in hun eigen kracht te zetten. 

Het beheersen van de Nederlandse taal bepaalt voor een groot deel of je kan meedoen in de samenleving. Taalonderwijs is voor inburgeringsplichtigen al een belangrijk onderdeel van hun inburgeringstraject. Maar daarnaast zijn er ook burgers die niet inburgeringsplichtig zijn, maar wél hun Nederlandse taal willen verbeteren. Voor hen is Taal op eigen kracht.

Doe mee!

De gemeente nodigt Delftse niet-commerciële organisaties daarom van harte uit om Taal op eigen kracht  te organiseren.

Programma

De organisatie die Taal op eigen kracht wil organiseren, bepaalt zelf het taalprogramma, samen met de docent. De taalbehoefte van de deelnemers is daarbij het uitgangspunt. De gemeente stelt wel een aantal randvoorwaarden. Het programma kan gericht zijn op een combinatie van spreken, lezen, schrijven en luisteren. Het is dus praktisch en vraaggericht taalonderwijs.

De deelnemers doen een begin- en eindtoets, die afgenomen worden door een onafhankelijk professional. De begintoets bepaalt het lesprogramma. De eindtoets geeft inzicht in het resultaat.

Het programma duurt 24 weken, waarin twee maal per week 2 uur lesgegeven wordt. De groep bestaat uit minimaal 20 personen. Zij krijgen les van een professionele docent.

Ondersteuning

De gemeente ondersteunt de organisaties die Taal op eigen kracht willen uitvoeren. Voldoet een organisatie aan alle voorwaarden, dan is er een bedrag beschikbaar om het taalprogramma uit te gaan voeren.

Voorwaarden

De gemeente vindt het belangrijk dat Taal op eigen kracht een goede kwaliteit heeft. Daarom zijn er de volgende voorwaarden voor u als organisatie: 

  • U zorgt voor bevoegde docenten (NT-2 of taaldocenten) 
  • De docent kan maatwerkprogramma overleggen (volgens format offerte)
  • De lessen zijn twee keer per week, overdag, ’s avonds of in het weekend (totaal 4 uur per week) 
  • Er is minimaal een blok van 24 weken 
  • Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend
  • Per lesgroep zijn er minimaal 20 deelnemers 
  • U staat open voor aanmeldingen door andere instanties/organisatie/individuen
  • U zorgt voor lesruimte 
  • U dient vooraf een volledige offerte in (volgens format gemeente) 
  • U levert regelmatig verantwoordingsformulieren aan, over bijvoorbeeld presentie en evaluatie (volgens formats gemeente).

Zelforganisaties

U vindt hier gegevens van organisaties die op dit moment taal op eigen kracht aanbieden. U kunt direct contact met ze opnemen voor meer informatie.

Vereniging (Stichting Al-Ansaar) Marokkaanse 

contactpersoon: Abdoel Achalhi

06 427 53 627

abdoel.achalhi999@gmail.com 

 

Somalische vereniging

contactpersoon: Ibrahim Mohamud

06 818 34 155

ibrossimo@yahoo.com

 

Iraanse Zelforganisatie Vereniging Overlegorgaan (OIZD)

contactpersoon: Manijeh Karimkhani

06 122 66 992

karimkhani@ziggo.nl

 

Stichting Steunpunt Integratie Inburgering (SIS)

contactpersoon: Kiomara Aguilar Matamoros

06 466 93 558

kiomaraaguilar@hotmail.com

Meedoen?

Wilt u Taal op eigen kracht organiseren? Neemt u dan contact op met de gemeente Delft.