Aangifte huwelijk

Algemeen

Wilt u trouwen of een partnerschap aangaan? Dan moet u hiervan eerst aangifte doen. Hierbij controleert de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden van een huwelijk of partnerschap. De aangifte doet u in de gemeente waar de ceremonie plaatsvindt. In Delft kunt u online aangifte doen. Vul allebei het formulier in.

Wanneer?

U kunt op z'n vroegst 1 jaar voor de ceremonie aangifte doen. Doe de aangifte uiterlijk 6 weken van tevoren. Uw geplande datum kan in gevaar komen als u niet op tijd aangifte doet.

Meesturen

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

  • Kopie paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van uzelf en uw partner
  • Kopie paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de getuigen

Verder kunt u nodig hebben:

  • Akte van echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap als u bent gescheiden
  • Overlijdensakte als uw vorige partner is overleden
  • Geboorteakte als u in het buitenland bent geboren
  • Verklaring van ongehuwdheid

Staan deze akten in de Basis Registratie Personen (BRP) van uw gemeente? Dan hoeft u deze niet mee te sturen. Op MijnOverheid ziet u of de akten in de BRP staan. Is dit niet het geval? Dan moet u deze documenten eerst laten registreren bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Woont u in het buitenland?

Woont u of uw partner in het buitenland? Stuur dan ook een verklaring mee van uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke stand. De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats.

Buitenlandse documenten

Heeft u een akte of documenten uit het buitenland? Dan moet u deze documenten eerst laten registreren bij de gemeente.

Online niet mogelijk?

Kunt u geen online aangifte doen van uw huwelijk of partnerschap? Bijvoorbeeld omdat gegevens ontbreken van uzelf, uw partner of uw ouders? Doe de aangifte dan bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1. Maak een afspraak voordat u langskomt.