Aansprakelijk stellen gemeente

Algemeen

Heeft u schade en vindt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u uw schade online melden.

Beschrijving

Het is belangrijk dat u de aansprakelijkheid van de gemeente goed onderbouwt. Stuur bij uw aanvraag daarom de volgende bijlagen mee:

 • Overzichtsfoto en detailfoto van de schade
 • Goed gespecificeerde schadenota of -begroting
 • Originele aankoopnota van de beschadigde zaak
 • Voor auto's: expertiserapport van een erkende garage
 • Situatieschets, indien van toepassing
 • Politierapport, indien van toepassing
 • Getuigenverklaring, indien van toepassing

Als het nodig is kan de gemeente om aanvullende gegevens vragen. 

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 6 weken een antwoord van de gemeente.

Voorwaarden

 • De gemeente is de schade die u heeft geleden te verwijten.
 • De gemeente heeft een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet nageleefd.
 • Er is een direct verband tussen het verwijtbare handelen of nalaten van de gemeente en de schade die u heeft geleden.
 • Onvolledige schademeldingen kan de gemeente niet in behandeling nemen.

Staat van wegen

Bij schade door de staat van wegen, paden en stoep is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is en dit de gemeente valt te verwijten. Er kunnen altijd kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn.