Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein vervangt sinds mei 2016 de WMO-raad, de SW-raad en het Panel Werk en Inkomen. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft. De ASD adviseert over een breed scala aan thema's binnen het sociaal domein. Dat sociaal domein gaat over alles wat je als mens in je directe bestaan raakt: werk en inkomen, jeugdbeleid, wonen, zorg en welzijn.

Eén raad

Waar eerder drie verschillende raden adviseerden over deze onderwerpen is er nu één raad waar de krachten zijn gebundeld. Zij brengt haar adviezen uit in verbinding met de burgers van Delft en wil knelpunten aan het licht brengen. Het actief ophalen van informatie bij inwoners en andere partijen in het sociaal domein in Delft organiseert de ASD onder andere door stadsgesprekken. Op deze manier willen de leden van de ASD problemen in de stad vroegtijdig signaleren en daarmee een vroegtijdige betrokkenheid bij de beleidsvorming krijgen. 

Voor u en door u

De raad is er voor alle inwoners van Delft, met specifieke aandacht voor kwetsbare burgers. Bij alles wat de ASD doet, staat het belang van de inwoners centraal. De adviesraad opereert onafhankelijk van organisaties en ook onafhankelijk van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Vrijwillige basis

De leden van de adviesraad voeren hun functie uit op vrijwillige basis. Deze leden zijn niet per definitie professionals in het advieswerk, maar zijn ook gewoon betrokken en gemotiveerde burgers die Delft en in het bijzonder de kwetsbare burgers een warm hart toedragen. De combinatie van kennis, ervaring en betrokkenheid leidt de ASD tot haar adviezen.

Meer weten?

Mocht u meer willen weten over de adviesraad, neem dan een kijkje op de website van de adviesraad sociaal domein.