Afhandeling adviescommissie

In het schema ziet u hoe de Adviescommissie Omgevingskwaliteit uw aanvraag behandelt.

Type plan Hoe doet u een aanvraag? Soort overleg Resultaat
Vooroverleg
(plannen in voorlopig en definitief ontwerp)
Via website gemeente Formeel vooroverleg

Formeel advies aan college, getoetst aan welstandsnota

Voor monumenten ook aan:
-Monumentenwet
-Erfgoedverordening
-Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Delft

Aanvraag omgevingsvergunning Via Omgevingsloket Formeel advies

Formeel advies aan college, getoetst aan welstandsnota

Voor monumenten ook aan:
-Monumentenwet
-Erfgoedverordening
-Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Delft

-Gebiedsplannen
-Bestemmingsplannen
-Welstandsbeleid
-Beeldkwaliteitsplannen
-Inrichten buitenruimte
-Uitwerkingsplannen in schetsfase
Via:
-projectleider
-interne adviseur
-accounthouder van initiatiefnemer
-stadsbouwmeester
-supervisor gebied
Informeel overleg Advies aan indiener:
-Stimulerend
-Opbouwend
-Richtinggevend