Afval aanbieden

In Delft scheiden we ons huisvuil. We hebben onder andere groenafval (GFT), papier en karton, plastic verpakkingen (PMD), textiel en glas. Door dit te scheiden helpt u mee om het afval opnieuw te gebruiken. Dat is beter voor het milieu. En u houdt minder restafval over.

Eigen minicontainers

Woont u in een huis met een tuin? Dan heeft u eigen minicontainers voor:

AfvalKleur containerVerplicht
Groenafval (GFT)GroenVerplicht
Papier en kartonBlauwNiet verplicht
Plastic verpakkingen (PMD)Paarse deksel of sticker met PMDVerplicht

Kijk op de website van Avalex voor de ophaaldagen van het afval. Of gebruik de app van Avalex.

Ondergrondse containers

Woont u in een bovenwoning of galerijwoning? Breng dan uw afval naar ondergrondse containers in uw buurt. Of gebruik de verzamelcontainers in uw woongebouw. Kijk op de website van Avalex voor de ondergrondse containers in uw buurt. Of gebruik de app van Avalex.

Aanbiedregels minicontainers

 • Plaats de minicontainer op een aanbiedplek met de handgrepen naar de straat
 • Dit kan vanaf 21.00 uur op de avond voor de ophaaldag tot 7.30 uur op de ophaaldag
 • Plaats de minicontainer met gesloten deksel (laat geen takken of ander afval uitsteken)
 • Plaats geen afval naast de minicontainer
 • Haal de minicontainer na het legen zo snel mogelijk van straat (doe dit vóór 21.00 uur)
 • De minicontainer mag niet in een achterpad of in de openbare ruimte staan

Binnenstad

Woont u in de binnenstad? Dan hangt af van het soort woning wat u met uw afval kunt doen.

 • Heeft u een huis met een tuin? Dan heeft u eigen minicontainers voor GFT (verplicht), papier en karton en restafval.
 • Woont u in een bovenwoning of galerijwoning? Breng uw afval naar ondergrondse containers in uw buurt. Of gebruik de verzamelcontainers in uw woongebouw.
 • Restafval (in zakken) en papier en karton (gebundeld of in dozen) kunt u in grote delen van de binnenstad ook plaatsen op verzamelplekken. Dit kan op de ophaaldag tussen 6.00 en 7.30 uur. De verzamelplekken herkent u aan de tegels met een afvalzak. Nog niet overal in de binnenstad zijn verzamelplekken. U krijgt een brief als in uw buurt ook verzamelplekken komen.

GFT-emmer

In de binnenstad kunt u uw groenafval ook in een GFT-emmer doen. Deze groene emmer plaatst u voor uw woning. Avalex leegt de emmer 1 keer per week. Woont u in een woongebouw? Dan kunt u de emmer legen in een GFT-container in het gebouw. Of in een (ondergrondse) GFT-container in de buurt. 

Woont u in de binnenstad? En wilt u een GFT-emmer aanvragen? Of wilt u uw GFT-emmer niet meer gebruiken en inleveren? Neem contact op met Avalex.

Melden of aanvragen

 • Is uw minicontainer kapot, verdwenen of niet geleegd?
 • Wilt u een extra minicontainer of GFT-emmer aanvragen?
 • Wilt u een kleinere (140 liter) of grotere (240 liter) minicontainer?
 • Is een ondergrondse container vol? Of wilt u gedumpt afval melden?

Meld het bij Avalex.

Zelf wegbrengen

Past uw afval niet in uw container? Breng het naar de milieustraat aan de Voltaweg 11. Open op maandag t/m zaterdag van 8.00 - 17.00 uur. Vergeet niet uw (digitale) Avalexpas mee te nemen.