Arthur van Lohuijzen

Arthur van Lohuijzen is sinds juli 2020 lid en penningmeester van de rekenkamer van de gemeente Delft. Hij is adviseur en trainer crisismanagement bij Trimension en werkt in die functie met name voor opdrachtgevers binnen de zorg en de overheid. 

Arthur woont en werkt sinds 2013 met veel plezier in Delft. Door zijn verbondenheid met de stad en vanuit zijn bestuurskundige achtergrond ziet hij het als een voorrecht om in het belang van zijn medeburgers onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van het gemeentebestuur.