Asbest verwijderen

Algemeen

Gaat u werkzaamheden uitvoeren aan een gebouw waarin asbest zit? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. Dit geldt voor bewoners en voor bedrijven.

Beschrijving

Meld het werk minimaal 4 weken van tevoren. Verwijdert u als bewoner zelf asbest? Meld dit minimaal 5 werkdagen voordat u begint.

Omgevingsvergunning

Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor monumenten en gebouwen in het beschermd stadsgezicht. Of als dat volgens het omgevingsplan nodig is.

Wie mag asbest verwijderen?

Laat het asbest verwijderen door een deskundig bedrijf. Als bewoner mag u zelf verwijderen:

  • Geschroefde, hechtgebonden platen met asbest (oppervlakte maximaal 35 m2)
  • Vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest (oppervlakte minder dan 35 m2)

Milieustraat

Breng afval waar asbest in zit naar de milieustraat (Voltaweg 11). Hier kunt u gratis verpakkingsmateriaal halen. Goed verpakt asbest tot 200 kilo kunt u gratis inleveren.

Kleine voorwerpen

Heeft u kleine voorwerpen met asbest? Zoals een eterniet plantenbak? Dan mag u deze zonder vergunning of melding aanbieden. U moet het wel verpakken in speciale zakken die u bij de milieustraat (Voltaweg 1) ophaalt.

Meer informatie

Heeft u vragen over het verwijderen van asbest? Neem contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden. Of kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Zit er asbest in het zeil van uw woning? Dan kunt u aan de verhuurder vragen of die het zeil wil laten onderzoeken. Of verwijderen. Als eigenaar van het pand mag u hechtgebonden zeil zelf verwijderen. Meld dit wel eerst bij de gemeente.

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en mag daarom niet in de vuilcontainer. Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen.

Ziet u iemand die op een onzorgvuldige of gevaarlijke manier asbest verwijdert? Bijvoorbeeld zonder het dragen van beschermde kleding? Meld dit bij de gemeente via telefoonnummer 14015.

Asbest is een leeg gebouw hoeft niet altijd gevaarlijk te zijn. Bijvoorbeeld als de platen met asbest nog heel zijn. Er kunnen dan geen asbestdeeltjes wegwaaien waardoor er geen risico is voor de gezondheid. Zijn de platen aan het verweren of laten er stukjes los? Neem dan maatregelen.