Banenafspraak

Werkgevers en overheid zorgen de komende jaren voor 125.000 extra banen. Deze banenafspraak is voor mensen met een arbeidsbeperking. En die niet  in staat zijn om het wettelijke minimumloon te verdienen.

Iedereen die in aanmerking komt voor een banenafspraak staat in het landelijke doelgroepenregister geregistreerd. UWV beheert dit register. Met deze gegevens kan het Rijk controleren of werkgevers extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Beoordeling arbeidsvermogen

Het UWV voert de Beoordeling arbeidsvermogen uit. Uit onderzoek moet blijken of u kan werken. En of het u lukt het wettelijk minimumloon te verdienen. Lukt dit niet? Dan is een banenafspraak misschien iets voor u. 

Als u nooit meer kan werken, komt dit ook in het doelgroepenregister. Heeft u recht op een uitkering? Dan moet de gemeente zorgen voor begeleiding als u toch nog kunt werken.

Aanmelden

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen zich rechtstreeks bij UWV melden voor een Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen. De gemeente kan helpen als onderdeel van uw traject. Het UWV onderzoekt of u kunt werken en in staat bent om het wettelijke minimumloon te verdienen. 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig als u een Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen wilt doen bij het UWV? Neem dan contant op met Delft voor Elkaar. Bent u ouder van een leerling op het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of een entree-opleiding in het MBO? Dan kan de school u ook helpen.