Beleid sport en bewegen

Sporten is gezond. En zou daarom voor iedereen mogelijk moeten zijn. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan mensen met een beperking of met weinig geld. Daarom stimuleert de gemeente Delftenaren dit meer te doen. In de volgende plannen staat hoe de gemeente dit doet. Samen met maatschappelijke partners.

Visie Sport en Bewegen

In de visie Sport en Bewegen 2017-2025 staat hoe Delft in 2025 een sportieve en vitale stad is. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Gezonde en actieve inwoners
  • Voldoende en passende sportvoorzieningen
  • Vitale sportverenigingen
  • Beweegvriendelijke openbare ruimte

Uitvoeringsplan Sport en Bewegen

Meer Delftenaren laten sporten. Daar gaat het over in het Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2018-2025. Dit plan gaat dieper in op de acties uit het visiedocument.

Delfts Sportakkoord

In het Delfts Sportakkoord 2 staan nog meer acties om Delftse inwoners uit te nodigen om (meer) te sporten of te bewegen.

Werkgroepen

Er zijn 3 werkgroepen. Iedere werkgroep houdt zich bezig met zijn eigen thema(‘s). 

ThemaWat doet de werkgroep?
Sport en innovatie stimulerenHoe krijgen en houden we meer Delftenaren (en met name de jeugd) in beweging? En hoe zorgen we voor motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen? We kijken naar bestaande en nieuwe ideeën en voeren die door in Delft. Al het beweegaanbod kunt u online vinden. Zo innoveren we sport in Delft.
Verenigingen ondersteunenHoe vergroot je sportvitaliteit van de sportaanbieders? Sportaanbieders doen meer dan alleen sport. Ze hebben ook een maatschappelijke functie. Denk aan een gezonde sportomgeving en het verzorgen van sport en bewegen voor kwetsbare groepen. Ook is het van belang dat het bij sportaanbieders veilig is om te sporten. Daarom zet deze werkgroep zich ook in voor een sociaal veilige sport. 
Sport en sociaal domeinHoe zet je sport in om maatschappelijke doelen te halen op gebied van sociale ontmoeting, participatie en gezondheid? Door maatschappelijke initiatieven te starten of te steunen werken we toe naar een Delft waarin iedereen kan meedoen. De werkgroep zet zich in voor kwetsbare mensen, om zo iedereen kennis te laten maken met sporten en bewegen. 

Meedenken

Heeft u ook een idee voor een van deze thema’s of wilt u meedenken? Neem contact op met de coördinator van het Delfts Sportakkoord: Sjoerd Griffioen. Dit kan via een mail naar s.griffioen@haaglandenbeweegt.nl of bel 06 18 57 90 71.