Bestemmingsplan Gele Scheikunde

De gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan Gele Scheikunde gemaakt. Dit plan maakt het mogelijk om het gebouwencomplex Gele Scheikunde en het omliggende terrein te herontwikkelen.

Gele Scheikunde

Het gebouwencomplex Gele Scheikunde was ruim 70 jaar lang onderdeel van de TU Campus. Nu het complex zijn oorspronkelijke onderwijsfunctie heeft verloren, wil de gemeente het terrein herontwikkelen. Er komen maximaal 304 woningen en meerdere commerciële ruimtes. In het bestemmingsplan staat hoeveel ruimte er is voor bedrijven, maatschappelijke functies, horeca en kleinschalige winkels.

Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan Gele Scheikunde maakt de herontwikkeling wel mogelijk.

Woningen bouwen

De ontwikkeling draagt bij aan de grote woningbouwopgave die Delft heeft. Het bestemmingsplan regelt dat er natuurinclusief en klimaatadaptief gebouwd gaat worden.

Plangebied

Het plangebied is een driehoekig gebied met de grenzen:

  • Julianalaan (noordgrens)
  • Michiel de Ruyterweg (oostgrens)
  • Prins Bernhardlaan en Jaffalaan (zuidgrens)

Het gebied ligt in het zuidelijk deel van Delft in de wijk Wippolder. Het ligt op de kruising van de Zeeheldenbuurt, BK-City en de TU Delft Campus. Aan de Prins Bernhardlaan komt een internationale school. Deze school ligt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan.

Hogere grenswaarden

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden is een bijlage bij het bestemmingsplan. Dit ontwerpbesluit is aan de orde vanwege een geluidbelasting van wegverkeer op de gevel van nieuwe woningen in het plangebied. Deze geluidbelasting is voor een deel van de gevels hoger dan de voorkeursgrenswaarde. 

Maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied en bij de ontvanger zijn niet effectief. Of er zijn hiervoor verkeerskundige, stedenbouwkundige of financiële bezwaren. Voor diverse nieuwe woningen in het plangebied moet de gemeente dan ook hogere grenswaarden vaststellen vanwege de Michiel de Ruyterweg, Zuidplantsoen en Jaffalaan.

De Wet geluidhinder, Besluit geluidhinder en het gemeentelijke hogere waardenbeleid staan het vaststellen van hogere grenswaarden niet in de weg. Er is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

U kunt de documenten ook op afspraak inzien bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1. Hier is ook een exemplaar van het bestemmingsplan te koop.

Reageren

U kunt niet meer reageren op het bestemmingsplan. Dit kon tot en met 27 november 2023.

Hoe gaat het verder?

Reageerde u op het ontwerpbestemmingsplan? Dan ontvangt u later een nota. Hierin heeft de gemeente alle binnengekomen reacties samengevat en beantwoord. Deze 'Nota zienswijzen' en het bestemmingsplan gaan daarna naar de gemeenteraad.