Joëlle Gooijer

Joëlle Gooijer

Joëlle Gooijer
Joëlle Gooijer

Joëlle Gooijer (ChristenUnie) is wethouder Jeugd, Ouderen en Armoede. Daaronder vallen Jeugd en jeugdzorg, Ouderen, Integratie, inburgering en emancipatie, Armoede en schulden, Samen maken we de stad, Subsidieverordeningen en -regelingen.

Contact met de wethouder

Heeft u een vraag over een onderwerp die tot het werkgebied van wethouder Gooijer hoort? Stuur de wethouder een e-mail: jgooijer@delft.nl. Of bel 14015.

Uw mening
Uw mening