Joëlle Gooijer

Joëlle Gooijer

Wethouder Joëlle Gooijer
Joëlle Gooijer

Joëlle Gooijer (ChristenUnie) is wethouder Jeugd, Ouderen en Armoede. Daaronder vallen Jeugd en jeugdzorg, Ouderen, Integratie, inburgering en emancipatie, Armoede en schulden, Samen maken we de stad, Subsidieverordeningen en -regelingen.

Video

Wethouder Gooijer stelt zich in een korte video aan u voor.

Contact met de wethouder

Heeft u een vraag over een onderwerp die tot het werkgebied van wethouder Gooijer hoort? Stuur de wethouder een e-mail: jgooijer@delft.nl. Of bel 14015.

Rechtenvrije foto's

Nevenfuncties wethouder Joëlle Gooijer

Bestuursfuncties voortkomend uit de functie van wethouder:

Functie Organisatie
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Haaglanden / Veilig Thuis
Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie EV Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Bestuurlijk opdrachtgever - jeugdzorg Delft Support
Lid Sociale Pijler G40 Stedennetwerk