Joëlle Gooijer

Joëlle Gooijer (ChristenUnie) is wethouder Jeugd en Onderwijs, Ouderen en Armoede. Daaronder vallen Jeugd en jeugdzorg, Ouderen, Inburgering, Inclusief samenleven, Armoede en schulden, Samen maken we de stad, Subsidieverordeningen en -regelingen.

Video

Wethouder Gooijer stelt zich in een korte video aan u voor.

Contact met de wethouder

Heeft u een vraag over een onderwerp die tot het werkgebied van wethouder Gooijer hoort? Stuur de wethouder een e-mail: jgooijer@delft.nl. Of bel 14015.

Rechtenvrije foto's

Nevenfuncties wethouder Joëlle Gooijer

Bestuursfuncties voortkomend uit de functie van wethouder:

FunctieOrganisatie
Plaatsvervangend lid Algemeen BestuurGGD Haaglanden / Veilig Thuis
Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie EVMetropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Bestuurlijk opdrachtgever - jeugdzorgDelft Support
Lid Sociale PijlerG40 Stedennetwerk

Onbezoldigd:

FunctieOrganisatie
Lid themanetwerk asiel en migratieChristenUnie