CV wethouder Schrederhof

Wie ben ik

Ik stel mij graag wat uitvoeriger voor. Ik woon inmiddels ruim 27 jaar in Delft. Ik ben niet in Delft geboren. Ik kom uit Rotterdam. Geboren in Rotterdam Noord in 1957. Daar weet ik niets meer van. Toen ik ruim een jaar was zijn mijn ouders verhuisd naar IJsselmonde, Zuid dus, naar een naoorlogse flat van het model dat je in heel Nederland ziet. Mijn moeder woont er nog, 87 en nog heel mobiel en actief. Op Zuid, zoals Rotterdammers zeggen, ken ik elke straathoek en ben ik opgegroeid en letterlijk volwassen geworden.

Ik woon al jaren met heel veel plezier in Delft aan de Oostsingel. Samen met Hans Doets mijn partner heb ik twee kinderen die inmiddels 26 en 24 zijn. De oudste, mijn dochter werkt bij Erasmus, de medische faculteit en woont in Den Haag. Mijn zoon is bijna klaar met zijn studie en woont in Utrecht. De kinderen hebben op de Jan Vermeerschool gezeten, toen nog echt midden in de binnenstad. Daarna zijn zij naar het HML gegaan en moesten dus elke dag naar Den Haag fietsen. Mijn man werkt bij Den Haag Marketing en is verantwoordelijk voor de VVV en ChinaMarketing.

Opleiding

Na een heerlijke basisschool in de wijk waar ik woonde ben ik naar de Havo gegaan. Ik heb op het Afrikaanderplein op Zuid op school gezeten. Ik had een Beta-pakket, maar wilde toch graag leraar Nederlands en Geschiedenis worden. Ik werd echter uitgeloot en startte in ’74 aan de Kunstacademie in Rotterdam. Dat was mij uiteindelijk te vaag, dus ik maakte de overstap naar de naastgelegen HTS.

In 1980 haalde ik het diploma van de HTS Bouwkunde. De gehele HTS kende ongeveer 1000 jongens in de verschillende studies en vijf meisjes. Dat is zeer vormend. Direct na de HTS ben ik gestart aan de Akademie van Bouwkunst in Rotterdam. Een studie waarbij je verplicht bent in de avonden en de weekeinden te studeren en een baan te hebben die bij de opleiding past. Dat heb ik negen jaar met veel plezier gedaan, maar als je hele leven naast het werk de Akademie is, dan is het een keer genoeg. Ik heb de opleiding niet afgerond.

Werkervaring

Na mijn studie aan de HTS ben ik in 1980 direct gestart bij een architectenbureau. Het bureau had veel werk in renovatie en nieuwbouw in de stadsvernieuwing van Rotterdam. Ik had al snel door dat ik het contact en overleg met bewoners leuker vond dan plattegronden tekenen.

In ‘82 werd ik dus bewonersondersteuner in Vlaardingen. Mijn werkplek was het buurthuis in het centrum van de stad een gebied waar bewonersbelangen van rustig en aangenaam wonen regelmatig botsten met de centrumfunctie.

In 1984 werd ik ambtenaar in Rotterdam bij het PCC, de stadsvernieuwingsorganisatie. Ik werkte als assistent projectleider in Charlois en was weer terug op mijn geliefde Zuid. Pim Vermeulen was toen wethouder. Ik was nog jong, maar werd het diepe in gegooid, een zeer leerzame ervaring.

In 1987 kreeg Den Haag een links college waarin zowel Adrie Duivesteijn als Gerard van Otterloo wethouder waren. De naoorlogse wijken kregen op dat moment veel aandacht en Gerard van Otterloo zette zijn eigen ambtelijke organisatie op om die wijken op fysiek en sociaal niveau te versterken. Ik werd daar technisch projectleider. Het college heeft niet lang gezeten, het viel over het stadhuis. Ik ben in Den Haag vanuit de naoorlogse wijken naar de Schilderswijk gegaan als projectleider stadsvernieuwing en heb tot aan 1996 altijd of in de stadsvernieuwing of in de naoorlogse wijken gewerkt voor Peter Noordanus, uiteindelijk als hoofd van de Projectorganisatie.

In 1996 vroeg een woningbouwvereniging, nu Haag Wonen, of ik daar wilde komen werken als regiomanager en later als manager Woondiensten. Dat heb ik gedaan tot korte tijd na de fusie en reorganisatie, toen bleek het mijn organisatie niet meer te zijn.

In 2000 ben ik bij Vestia gaan werken. Het jaar daarvoor was ik aan de slag gegaan bij Gerrichhauzen en Partners een adviesbureau. Via dit bureau ben ik als interim-hoofd beleid aan de slag gegaan bij Vestia en gevraagd te blijven. Met veel plezier heb ik daar gewerkt als bedrijfsdirecteur Rotterdam Zuid en later als directeur projecten.

Vanuit mijn relatie met de gemeente Rotterdam en de toenmalig wethouder Dominic Schreijer werd ik gevraagd om het Pact op Zuid, de voorganger van het NPRZ, het nationaal programma voor Zuid. te trekken. Dat heb ik gedaan gedetacheerd vanuit Vestia. Met een tussenstap bij BMC, een adviesbureau, kwam ik bij Woonbron terecht in 2008 waar ik gewerkt heb als directeur in verschillende regio’s.

Rode draad in mijn werk is het wonen. Maar wonen de afgelopen tijd steeds in een breder perspectief. Ik heb recent nauw samengewerkt met Antes een GGZ-instelling die ambulante zorg biedt aan de huurders van de corporatie met een indicatie, maar ook bemoeizorg biedt aan bewoners waar de corporatie zich zorgen over maakt, dat was een leerzame en zeer productieve samenwerking. Verder heb ik veel in Duurzaamheid gedaan. Ik heb in mijn laatste baan het duurzaamheidsprogramma getrokken en weet inmiddels redelijk veel van warmtenetten en verduurzamen van woningen. De schuldenproblematiek en de mogelijkheden om met bijvoorbeeld VindPlaatsSchulden die vroegtijdige te herkennen om erger te voorkomen hebben mijn warme aandacht.

En verder

Naast werk ben ik een trotse moeder, maar heb ik er ook van alles naast gedaan. Ik ben al jaren lid van de PvdA en de laatste jaren een meer actief lid. Ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht geweest van de SKVR, de kunst- en cultuureducatie-instelling in Rotterdam. Ik ben lector Stedelijk Vernieuwing geweest aan de Hoge School Rotterdam. Vanuit die functie ben ik betrokken geweest bij de opzet van een HBO master gericht op stedelijke vernieuwing, de MUAD. Ik lees graag en veel en loop hard. Op dit moment tien kilometer als afstand, maar ik heb ook twee marathons gelopen.

Uw mening
Uw mening