Karin Schrederhof

Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) is wethouder Wonen, Zorg, Onderwijshuisvesting en Sport. Daaronder vallen Wonen, Zorg en beschermd wonen, Onderwijshuisvesting, Sport en gezondheid, Delft West, Personeel en organisatie, Juridische zaken, Inkoop en facilitair.

Video

Wethouder Schrederhof stelt zich in een korte video aan u voor.

Contact met de wethouder

Heeft u een vraag over een onderwerp die tot het werkgebied van wethouder Schrederhof hoort? Stuur de wethouder een e-mail: kschrederhof@delft.nl. Of bel 14015.

Rechtenvrije foto's

Nevenfuncties wethouder Karin Schrederhof

Bestuursfuncties voortkomend uit de functie van wethouder:

FunctieOrganisatie
Lid Algemeen BestuurGGD Haaglanden / Veilig Thuis
Bestuurlijk opdrachtgever - WmoDelft Support
Lid Fysieke pijlerG40 Stedennetwerk
Voorzitter themagroep woningmarktG40 Stedennetwerk

Functies in vrije tijd (bezoldigd):

FunctieOrganisatie
Lid Raad van Toezicht         Stichting Carmelcollege