Martien van der Kraan

Martien van der Kraan

Martien van der Kraan
Martien van der Kraan

De gemeentesecretaris van Delft is Martien van der Kraan. Hij is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Adviseur

De gemeentesecretaris is strategisch adviseur. Hij adviseert het college en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Als algemeen directeur leidt de gemeentesecretaris de gemeentelijke organisatie.

Het secretariaat is bereikbaar op 015-260 28 84. 

Uw mening
Uw mening