Martien van der Kraan

De gemeentesecretaris van Delft is Martien van der Kraan. Hij is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Adviseur

Hij adviseert het college en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Als algemeen directeur leidt de gemeentesecretaris de gemeentelijke organisatie. Het secretariaat is bereikbaar op 06 407 83 414. 

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Raad van Toezicht van Zorgwaard (bezoldigd)