Onderzoeksprogramma

De Delftse Rekenkamer werkt aan de volgende onderzoeken.

Verbonden partijen bij de gemeente Delft

De rekenkamer doet onderzoek naar verbonden partijen. Dit zijn organisaties waarin de gemeente Delft samen met andere gemeenten een belang heeft, bestuurlijk en financieel. De rekenkamer wil sturing en toezicht op verbonden partijen onderzoeken. Ook wil de rekenkamer de gemeenteraad helpen (nog) beter grip te houden op verbonden partijen. De rekenkamer verwacht de publicatie van dit onderzoek in het derde kwartaal van 2022.

Digitale dienstverlening

De gemeente Delft heeft de afgelopen jaren haar dienstverlening steeds verder gedigitaliseerd. De rekenkamer wil de gemeenteraad inzicht bieden in de stand van zaken. En in de mogelijkheden om de digitale dienstverlening verder te verbeteren. Begin 2023 wil de rekenkamer de resultaten van dit onderzoek publiceren.

Armoede in de gemeente Delft

Met dit onderzoek wil de rekenkamer nagaan wat de ontwikkeling is geweest in het Delftse armoedebeleid in de afgelopen tien jaar. En op zoek gaan naar oorzaken en mogelijkheden om te sturen. De rekenkamer wil de resultaten van dit onderzoek eind 2022 publiceren.

Uw mening
Uw mening