Onderzoeksprogramma

In 2021 verwacht de Rekenkamer de volgende onderzoeken op te leveren:

Onderzoek uitgaven jeugdhulp

De Delftse Rekenkamer heeft de uitgaven voor jeugdhulp en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraad onderzocht. Dit gebeurde samen met de Rekenkamers van Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Het gezamenlijk onderzoek richt zich op de periode 2015-2019. Het onderzoek bestaat uit 3 delen. De delen 1 en 2 gaan over de gemeentelijke uitgaven voor jeugdhulp. Deelonderzoek 3 richt zich op de kwaliteit van de informatievoorziening over jeugdhulp aan gemeenteraden.

Onderzoek Effecten coronacrisis op gemeentebeleid

Welke effecten hebben de coronamaatregelen op het beleid van de gemeente? Hoe gaf het gemeentebestuur daar invulling aan? En wat zijn de verwachte effecten van de coronacrisis voor de lokale gemeenschap op lange termijn?