Onderzoeksprogramma

De Delftse Rekenkamer heeft een groslijst van mogelijk te onderzoeken onderwerpen.

Lopende onderzoeken

In 2020 verwacht de Rekenkamer de volgende onderzoeken op te leveren:

  • Rapport voor Waardvol samenspel - onderzoek naar de doorverwerking van de adviezen van de Delftse Rekenkamer 2014-2018
  • Onderzoek Wonen

Onderzoek uitgaven jeugdhulp

Verder onderzoekt de Delftse Rekenkamer in 2020 de uitgaven voor jeugdhulp en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraad. Dit gebeurt samen met de Rekenkamers van Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Het gezamenlijk onderzoek richt zich op de periode 2015-2019. Het onderzoek bestaat uit 3 delen. De delen 1 en 2 gaan over de gemeentelijke uitgaven voor jeugdhulp. Deelonderzoek 3 richt zich op de kwaliteit van de informatievoorziening over jeugdhulp aan gemeenteraden.

Uitkiezen of voordragen

Per jaar doet de rekenkamer niet meer dan twee of drie onderzoeken. Ze kan zelf onderwerpen uitkiezen, maar ook een meerderheid van de gemeenteraad kan een onderwerp voordragen. Voor het onderzoeksprogramma van de Delftse Rekenkamer komen alleen onderwerpen in aanmerking die betrekking hebben op door de gemeente vastgesteld beleid en waar een direct en herkenbare politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid aan te koppelen is.

Selectie 

Bij de selectie van de onderwerpen voor het onderzoeksprogramma gelden de volgende criteria:

  • Risico’s ten aanzien van doeltreffendheid, doelmatigheid
  • Toegevoegde waarde onderzoek door de rekenkamer
Uw mening
Uw mening