Onderzoeksprogramma

De Delftse Rekenkamer werkt aan de volgende onderzoeken.

Inkoopbeleid

In november 2022 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. Daarbij is vooral de vraag in hoeverre dit beleid en de uitvoering daarvan bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. De rekenkamer verwacht in het derde kwartaal van 2023 het rapport te publiceren.

Digitale dienstverlening

De gemeente Delft heeft de afgelopen jaren haar dienstverlening steeds verder gedigitaliseerd. De rekenkamer wil de gemeenteraad inzicht bieden in de stand van zaken. En in de mogelijkheden om de digitale dienstverlening verder te verbeteren. Dit onderzoek is naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar. Het kan dan kort na de zomer naar de gemeenteraad.

Armoede in de gemeente Delft

Met dit onderzoek wil de rekenkamer nagaan wat de ontwikkeling is geweest in het Delftse armoedebeleid in de afgelopen tien jaar. En op zoek gaan naar oorzaken en mogelijkheden om te sturen. De rekenkamer wil de resultaten van dit onderzoek voor de zomer van 2023 publiceren.