Open data

De gemeente Delft heeft veel informatie die anderen ook mogen gebruiken. Het gaat om gegevens die de gemeente heeft verzameld in het kader van publieke taken. Delft stelt deze ‘open data’ stap voor stap online beschikbaar.

Iedereen kan deze open data inzien én gebruiken. Open data zijn: gratis, vrij van rechten, toegankelijk zonder registratie, verwerkbaar  op de computer, voorzien van metadata, zo volledig en ruw mogelijk en vindbaar. Burgers en bedrijven mogen deze openbare gegevens gebruiken, bijvoorbeeld om zelf toepassingen ontwikkelen.

Proef

De gemeente gaat openbare gegevens stap voor stap beschikbaar stellen. Begin 2017 startte de gemeente met een proef waarbij de gegevens van alle ongeveer 38.000 bomen die de gemeente beheert, zijn gepubliceerd. Na deze proef heeft de gemeente besloten om één vindplaats voor haar open data te realiseren. Via delft.dataplatform.nl kunnen inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden gebruikmaken van door de gemeente beschikbaar gestelde open data. Zo wordt het mogelijk om met data van de gemeente waarde te creëren, bijvoorbeeld met het ontwikkelen van een app.

Datasets

De eerste vijf datasets zijn nu gepubliceerd, over: de Delftse bomen, de plekken waar u groen kunt vinden, monumenten, strooiroutes en de stembureaulocaties in de stad. Die datasets worden regelmatig bijgewerkt en er worden steeds meer datasets gepubliceerd. Via het dataplatform kunnen de beschikbare data in verschillende vormen worden bekeken en gedownload. Zo kunnen de data voor verschillende doelen worden gebruikt. Ook kunnen er verschillende soorten gegevens, zoals geografische of statistische gegevens, worden gepubliceerd. Hiermee zet de gemeente, na de proef bomen eerder dit jaar, een nieuwe stap op weg naar open Delft.

Gebruik

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Delft, zoals geplaatst op delft.dataplatform.nl hergebruiken in eigen toepassingen. De gemeente Delft stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Delft sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de op de website voor open data van Delft geplaatste informatie. Delft stelt de actuele gegevens over de bomen beschikbaar als open data.

Meer informatie