Bomen in Delft

De gemeente heeft ongeveer 38.000 bomen in beheer. Het gaat vooral om bomen in de openbare ruimte: langs wegen en in parken en plantsoenen. De informatie over deze bomen is beschikbaar als open data. Bij deze open data zijn ook de gegevens gevoegd over de monumentale bomen in particulier bezit.

De gemeente houdt van elke boom een ‘paspoort’ bij. Dit bomenpaspoort geeft per boom informatie over, soort, kwaliteit, groeicondities en de maatregelen die nodig zijn. Ook staan daarop bijzonderheden, zoals of de boom een monumentale status heeft. In een stedelijke omgeving zijn de groeicondities voor bomen vaak niet optimaal. Bomen hebben beperkte ruimte voor hun wortels, zeker langs straten en wegen, en groeien daardoor langzamer.

Snoei of onderhoud

In het bomenpaspoort krijgt de groeiconditie daarom in die gevallen de kwalificatie ‘onvoldoende’, hoewel de gezondheid goed of voldoende is. Dit geldt ook voor monumentale bomen, die door hun leeftijd bijna niet meer groeien. Het bomenpaspoort geeft ook informatie over het gewenste onderhoud, en hoe dringend dat is. In gevallen waar een inspectie uitwijst dat meer snoei of onderhoud nodig is dan regulier, krijgt het boombeeld de kwalificatie ‘achterstallig’.

Actuele gegevens

Bekijk de actuele gegevens over de bomen in Delft.

Beheer en onderhoud van bomen

De gemeente beheert haar bomen in een vaste cyclus.

Inspectie

Om de drie jaar vindt van elke boom een inspectie plaats. Een deskundige van de Bomenwacht beoordeelt dan de conditie van de boom, eventuele risico’s (bijvoorbeeld als gevolg van dode takken) en gewenst onderhoud, zoals snoei. Bomen langs drukke wegen, bomen met een gebrek en monumentale bomen worden vaker gecontroleerd: hier vindt elk jaar een inspectie plaats. Elke inspectie leidt tot een advies over de termijn waarop onderhoud kan worden uitgevoerd. Op basis van de adviezen maakt de gemeente een uitvoeringsplanning.

Werkzaamheden

De gemeente laat snoeiwerkzaamheden het hele jaar door uitvoeren, afhankelijk van de boomsoort. Als een boom vervangen moet worden, dan wordt het kappen bij voorkeur uitgevoerd in de winter; het planten van een nieuwe boom kan dan zo snel mogelijk plaatsvinden, voor eind maart. Voor het vellen van een boom is een kapvergunning nodig. Alleen bij acuut gevaar laat de gemeente een boom direct vellen.

Uw mening
Uw mening