Bezorgd om iemand

Meldpunt Bezorgd

Maakt u zich zorgen om iemand? En vraagt die persoon zelf niet om hulp? Voorkom dat de situatie uit de hand loopt. Neem contact op met het Meldpunt Bezorgd. Bijvoorbeeld bij problemen als:

  • Verwardheid
  • Verslaving
  • Sociaal isolement
  • Vervuiling
  • Overlast
  • Andere sociaal maatschappelijke problemen

Psychische nood

Is er spoed bij psychische nood? Bel de huisarts of de huisartsenpost en kies in het keuzemenu de optie spoed. U wordt dan direct doorverbonden. De huisarts beoordeelt of er sprake is van een crisis en schakelt zo nodig de crisisdienst in.

  • Bel bij acuut gevaar altijd 112.
  • Denkt u aan zelfmoord? Bel dan 113.

Crisisdienst jeugd

Is er een crisissituatie? En is daarbij de veiligheid of ontwikkeling van een kind of jongere in gevaar? Bel tussen 9.00 en 17.00 uur met uw contactpersoon bij Delft Support als u die heeft. Heeft u geen contactpersoon of krijgt u geen contact? Bel dan naar de bureaudienst van Team Jeugd via 14015.

Buiten kantoortijden belt u met het Crisis Interventie Team (CIT) Haaglanden, 070 345 05 06. Het CIT biedt direct hulp in acute situaties aan jeugdigen (0 tot 18 jaar) en hun gezin. Het CIT is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. 

Veilig thuis

Maakt u zich zorgen om kinderen? Is er sprake van huiselijk geweld? Of wilt u advies en hulp voor uzelf of iemand anders? Neem contact op met Veilig Thuis Haaglanden.