Bijlagen bij uw aanvraag

Op het Omgevingsloket ziet u welke bijlagen u nodig heeft voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Hieronder vindt u tips over veel voorkomende bijlagen die bij een aanvraag vaak ontbreken. Of onvolledig zijn. De gemeente heeft deze wel nodig voor het beoordelen van uw aanvraag.

Minder bouwregels

Bij bepaalde kleine bouwwerken hoeft u geen bouwtechnische gegevens aan te leveren. Dit geldt voor verbouwingen aan de voorzijde van een pand die aan de achterzijde vergunningvrij zijn. Het gaat om gegevens over de constructie, brandveiligheid, ventilatie en toetreden van daglicht.

Verwijder persoonsgegevens uit bijlagen

De gemeente publiceert alle bijlagen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning online. Zoals bouwtekeningen en rapporten. In deze documenten kunnen persoonsgegevens van uzelf of van anderen staan. Neem daarom alles vooraf goed door. En zorg dat u de documenten zonder persoonsgegevens meestuurt bij uw aanvraag.

Funderingsberekeningen

Gaat u een gebouw vergroten? Of wijzigt de functie? Dan kan er meer belasting op de fundering ontstaan. U moet dan bij de aanvraag kunnen aantonen dat de bestaande fundering deze extra belasting kan opnemen. Legt u een nieuwe fundering aan? Dan moet u indienen:

 • Sonderingen
 • Geotechnisch advies
 • Palenplan
 • Bijbehorende berekeningen.

Voor een dakkapel is dit niet nodig. Wel voor een uitbouw of dakopbouw. 

Constructieberekeningen en -tekeningen

Bij de aanvraag levert u berekeningen en tekeningen in van de hoofdopzet van de constructie. Hierbij moet de uitgangspunten voor het constructieve ontwerp voldoende duidelijk zijn. En ook hoe u de constructie uitwerkt. Dit geldt zowel voor het hele bouwwerk als voor hoofdonderdelen.

Bijlagen voor welstand

Beoordeelt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit uw bouwplan? Voeg dan ook toe:

 • Horizontale en verticale details 
 • Foto's van uw pand en van aangrenzende panden.
 • Geveltekeningen van de aangrenzende panden
 • Overzicht van de materialen en kleuren die u gaat gebruiken

Grondonderzoek

Gaat u meer dan 20 m2 bebouwen? En is de ruimte voor het verblijf van mensen? Dan moet u bij uw aanvraag een grondonderzoek indienen.

Eisen voor tekeningen

Laat uw bouwtekeningen opmaken door een deskundige. De tekeningen moeten exact kloppen. Zorg dat op de tekeningen staan:

 • Maataanduidingen
 • Benamingen van ruimten
 • Goede legenda
 • Schaalverdeling