Bijlagen bij uw aanvraag

In de Regeling omgevingsrecht staan de bijlagen die u voor een omgevingsvergunning nodig heeft. Hieronder vindt u tips over veel voorkomende bijlagen die bij een aanvraag vaak ontbreken. Of onvolledig zijn. De gemeente heeft deze wel nodig voor het beoordelen van uw aanvraag.

Minder bouwregels

Bij bepaalde kleine bouwwerken hoeft u geen bouwtechnische gegevens aan te leveren. Dit geldt voor verbouwingen aan de voorzijde van een pand die aan de achterzijde vergunningvrij zijn. Het gaat om gegevens over de constructie, brandveiligheid, ventilatie en toetreden van daglicht.

Verwijder persoonsgegevens uit bijlagen

Vanaf 1 januari 2023 moet de gemeente alle bijlagen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning online publiceren. Zoals bouwtekeningen en rapporten. In deze stukken kunnen persoonsgegevens van uzelf of van anderen staan. Neem daarom alle stukken van te voren goed door. En zorg dat u de stukken zonder persoonsgegevens indient bij uw aanvraag.

Funderingsberekeningen

Gaat u een gebouw vergroten? Of wijzigt de functie? Dan kan er meer belasting op de fundering ontstaan. U moet dan bij de aanvraag kunnen aantonen dat de bestaande fundering deze extra belasting kan opnemen. Legt u een nieuwe fundering aan? Dan moet u indienen:

 • Sonderingen
 • Geotechnisch advies
 • Palenplan
 • Bijbehorende berekeningen.

Voor een dakkapel is dit niet nodig. Wel voor een uitbouw of dakopbouw. 

Constructieberekeningen en -tekeningen

Bij de aanvraag levert u berekeningen en tekeningen in van de hoofdopzet van de constructie. Hierbij moet de uitgangspunten voor het constructieve ontwerp voldoende duidelijk zijn. En ook hoe u de constructie uitwerkt. Dit geldt zowel voor het hele bouwwerk als voor hoofdonderdelen.

Bijlagen voor welstand

Beoordeelt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit uw bouwplan? Voeg dan ook toe:

 • Horizontale en verticale details 
 • Foto's van uw pand en van aangrenzende panden.
 • Geveltekeningen van de aangrenzende panden
 • Overzicht van de materialen en kleuren die u gaat gebruiken

Grondonderzoek

Gaat u meer dan 20 m2 bebouwen? En is de ruimte voor het verblijf van mensen? Dan moet u bij uw aanvraag een grondonderzoek indienen.

Eisen voor tekeningen

Laat uw bouwtekeningen opmaken door een deskundige. De tekeningen moeten exact kloppen. Zorg dat op de tekeningen staan:

 • Maataanduidingen
 • Benamingen van ruimten volgens het Bouwbesluit
 • Een goede legenda
 • Een schaalverdeling