Blijverslening

Algemeen

Heeft u een koopwoning? En wilt u deze aanpassen zodat u er langer in kunt blijven wonen? Of omdat dit vanwege een zorgvraag nodig is? En heeft u hiervoor extra financiering nodig? Vraag dan een blijverslening aan.

Beschrijving

U kunt een consumptieve of een hypothecaire blijverslening aanvragen. Een consumptieve lening is alleen mogelijk als u, of uw partner, jonger bent dan 76 jaar. Hoeveel u kunt lenen hangt af van het soort lening:

 • Consumptieve lening: minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000
 • Hypothecaire lening: minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000

Voordelen

 • Aantrekkelijke rente
 • Boetevrij aflossen met een minimum van € 250
 • De rente over de blijverslening is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar 

Voor wie?

De blijverslening is voor eigenaren van bestaande koopwoningen in Delft die hun huis levensloopbestendig willen maken. Dit kan preventief zijn of omdat het aanpassen van woning nodig is vanwege een specifieke zorgvraag.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u een beschikking van de gemeente. Met deze beschikking kunt u de lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de lening op de website van het SVn.

Voorwaarden

Een blijverslening is alleen mogelijk als:

 • het gaat om een koopwoning in Delft
 • u minimaal 1 jaar eigenaar en bewoner van de woning bent
 • het aan te vragen bedrag past binnen de financiële kaders van de regeling
 • de werkzaamheden nog niet zijn begonnen
 • de totale financiering van de woning (bestaande hypotheek + blijverslening) niet meer is dan 80% van de WOZ-waarde van de woning
 • de voorgestelde maatregelen aantoonbaar bijdragen aan het langer zelfstandig wonen
 • de noodzaak voor de aanpassingen pas na de aankoop van de woning zijn ontstaan

Kosten

Er zijn geen kosten.

Vraag en antwoord

Notariskosten meenemen in lening?

Als u een hypothecaire lening afsluit, mag u de de afsluitkosten voor de notaris meenemen in de lening.

Waarvoor mogelijk?

Een blijverslening is mogelijk voor bijvoorbeeld:

 • Aanleggen van een veilige inloopdouche
 • Verwijderen van drempels of het verbreden van deuren
 • Naar beneden verplaatsen van bad- of slaapkamer
 • Wooneenheid in uw tuin plaatsen 
 • Technische snufjes die handmatige bediening van gordijnen en licht overnemen of beveiliging en dienstverlening van buitenaf mogelijk maken

Wetten en regels