Bodeminformatie aanvragen

Algemeen

U kunt informatie aanvragen over mogelijke vervuiling van de grond op een perceel. En of er een olietank in de grond zit. Makelaars, taxateurs en particulieren kunnen een aanvraag doen.

Beschrijving

Inloggen doet u met DigiD of uw burgerservicenummer. Bedrijven loggen in met eHerkenning. Betalen kan via creditcard of iDEAL. Na uw aanvraag ontvangt u de informatie binnen 5 werkdagen. De informatie is niet geschikt voor het uitvoeren van (historisch) bodemonderzoek.

Waarom nodig?

De informatie is belangrijk voor de kopers en verkopers van een huis of ander gebouw. Soms kan eventuele bodemvervuiling de mogelijkheden voor het gebruik van het perceel beperken.

Welke informatie?

De bodeminformatie bestaat uit:

  • Uitgevoerde bodemonderzoeken op of in de directe omgeving van het betreffende adres
  • Eventueel aanwezige ondergrondse brandstoftanks
  • Informatie over mogelijke activiteiten van bedrijven die de bodem op het adres vervuilen
  • Achtergrondkwaliteit in de bodem van het deel van de stad waarin het adres ligt

Kosten 2023

Bodeminformatie aanvragen€ 57 (inclusief BTW) per adres