Bouwwerk slopen, melden of vergunning

Algemeen

Gaat u een bouwwerk slopen? En komt daarbij meer dan 10 m³ sloopafval en/of asbest vrij? Dan moet u het sloopwerk minimaal 4 weken van tevoren melden via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Inloggen doet u met uw DigiD-code. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Omgevingsvergunning

Gaat u het sloopwerk uitvoeren aan een monument? Of een gebouw in het beschermd stadsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Sloopveiligheidsplan

Veroorzaakt het sloopwerk meer dan 59 dB(A) aan geluid? Of ontstaat er tijdens het slopen een gevaarlijke situatie? Dan moet u bij uw melding ook een sloopveiligheidsplan indienen. 

Afval

Lever het sloopafval gescheiden in bij de milieustraat (Voltaweg 11). Vergeet niet uw Avalexpas mee te nemen.

Kosten 2023

  • Sloopwerk melden: geen kosten
  • Omgevingsvergunning: 1,3 % van de sloopkosten (minimaal € 163,55)