Bron voor aardwarmte

De TU Delft, overheidsinstelling Energie Beheer Nederland (EBN) en de bedrijven Aardyn en Shell werken samen aan een bron voor aardwarmte in Delft. Met deze warmte kunnen we de campus van de TU Delft, bedrijven en huizen duurzaam verwarmen. Er is dan geen aardgas meer nodig, een belangrijke stap in de energietransitie.

Waar komt de bron?

De bron voor aardwarmte komt aan de Rotterdamseweg op de campus van de TU Delft. Naast de bestaande energiecentrale.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte noemen we ook wel geothermie. Het is duurzame warmte dat komt uit diepe bodemlagen. In deze bodemlagen zit warm (zout) water. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer dit water wordt. Dit water kunnen we oppompen. En zo gebruiken voor het verwarmen van woningen, bedrijven en industrie in de buurt van de bron.

Op de website van geothermie Delft leest u precies wat aardwarmte is en hoe de bron werkt.

Boren van de aardwarmteputten

Begin 2023 kwam het definitieve besluit om de vervolginvestering te doen voor het aanleggen van de aardwarmtebron. Hiermee startte ook het onderzoeksprogramma van de TU Delft. Het voorbereidende werk begon in maart 2023.

De aardwarmte-installatie is klaar. Op 26 juni 2023 start het boren van de aardwarmteputten. Pas daarna weten we of de warmte ook daadwerkelijk winbaar is.

Op de website van Geothermie Delft leest u wanneer het werk plaatsvindt.

Wat merkt u ervan?

Woont u vlakbij de aardwarmtebron? Dan hoort u op tijd van Geothermie Delft wat het werk inhoudt. En wat het voor u betekent. Meer informatie over de overlast en de maatregelen die zij hiervoor nemen leest u op de pagina voor omwonenden.

Geothermie Delft plaatst regelmatig nieuwe informatie op de website. Ook zijn en blijven zij in gesprek met de bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de aardwarmtebron.

Aardwarmte winnen

Is het boren klaar? Om de aardwarmte te winnen, zijn er nog meer vergunningen nodig. Dat is onder andere een winningsvergunning en winningsplan. Hierover beslist het ministerie van Economische Zaken. 

Koppeling warmtenet

Na deze fase start het plaatsen en aansluiten van de bovengrondse faciliteiten en installaties. Daarna koppelen we de aardwarmtebron aan het warmtenet. De aardwarmte verwarmt dan de gebouwen die een aansluiting hebben op het warmtenet. In de 1e fase zijn dit de gebouwen van de TU Delft gebouwen. En in de 2e fase mogelijk de huizen en bedrijven in Voorhof en Buitenhof. Het verwarmen van de gebouwen gebeurt dan met duurzame energie, uit eigen bodem.

Blijf op de hoogte

Kijk voor het laatste nieuws over de aardwarmtebron op de website van geothermie Delft. Zij delen regelmatig nieuws over het werk en de planning. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met Geothermie Delft.