Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord Samen werken aan Delft geeft de belangrijkste doelen aan die het gemeentebestuur wil bereiken.