Cultuurkader 2021-2030

De gemeente heeft een cultuurkader gemaakt. Hierin staat hoe we in Delft zorgen voor passende culturele voorzieningen. Zowel voor buurten als voor de binnenstad. Voor nu en in de toekomst.

Waarom een cultuurkader?

Cultuur geeft kleur aan het leven, brengt mensen samen en laat mensen nieuwe dingen ontdekken. Het maakt de stad aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. Om aantrekkelijk te blijven zijn passende culturele voorzieningen nodig. In het cultuurkader staat hoe we dat bereiken.

Samen met partners

Cultuur in Delft is voor iedereen en van iedereen. Dit bereiken we alleen samen. De gemeente heeft de cultuurkader dan ook samen met culturele en maatschappelijke partners gemaakt. Ruim 40 partners hebben actief meegedacht. 

Drie aspecten

Het cultuurkader richt zich op drie aspecten:

  • Meedoen
  • Stedelijke aantrekkelijkheid
  • Innovatie

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 18 november 2021 definitief ingestemd met het cultuurkader. De gemeente heeft de opmerkingen en aanvullingen van de raad in het plan verwerkt.