De sociale kracht van Delft

In de Sociale Visie ‘Delft, de sociale kracht van de stad’ 2018-2022 staat hoe inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken aan een sterk Delft. Een Delft waar iedereen mee kan doen naar vermogen.

Bij de uitvoering van de sociale visie werkt de gemeente samen met:

 • professionals in onderwijs
 • zorg en welzijn
 • vrijwilligers
 • ondernemers

De volgende ‘gouden’ regels zijn daarbij belangrijk: 

 • We werken vanuit de leefwereld van inwoners.
 • We voorkomen als het kan dat mensen in kwetsbare situaties raken.
 • We zorgen dat ondersteuning en zorg dichtbij zijn.
 • We gebruiken elkaars kracht bij het steunen van inwoners.
 • We werken met compassie: ieder mens en ieders situatie is anders.
 • We doen wat nodig is: op maat en in de geest van wetten en regels.
 • We werken volgens het principe één gezin, één plan en één regisseur.

De Delftse doelen en uitgangspunten zijn te lezen in de Sociale Visie Delft. Ook staan er mooie verhalen in van Delftenaren die bijdragen aan de sociale kracht in Delft.

Zekerheden van zorg

Als Delftenaar kunt u rekenen op de vijf zekerheden van zorg:

 • U krijgt hulp en zorg op maat die flexibel is en past bij uw persoonlijke situatie.
 • U kunt rekenen op zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk in uw eigen omgeving.
 • U krijgt te maken met minder regels rond het ontvangen van zorg en ondersteuning.
 • U kunt rekenen op duurzame en genoeg oplossingen om snel weer op eigen kracht verder te kunnen.
 • U ontvangt van onze medewerkers op tijd, duidelijke en eenvoudige informatie.