Delft voor Elkaar

Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van professionele partijen en vrijwilligersorganisaties. 

Delft voor Elkaar organiseert de basis(welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder meer coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven. Zij ondersteunen hierbij:

  • mantelzorgers
  • vrijwilligers
  • mensen met een beperking
  • mensen met een chronische ziekte of een psychische aandoening
  • mensen die in een sociaal isolement leven

Delft voor Elkaar helpt ook bij het organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden. 

Hulp voor Oekraïense vluchtelingen

Heeft u vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Delft? Of heb je een idee voor een initiatief? Neem dan contact op met Delft voor elkaar via 015 760 02 00 of stuur een mail naar administratie@delftvoorelkaar.nl.

Delftse Kaart

Op de Delftse Kaart kunt u alle activiteiten en diensten zoeken en vinden.

Wijkcontactpunten

Iedere wijk heeft een wijkcontactpunt. Hier kunt u terecht met verschillende sociale en praktische vragen. Denk aan persoonlijke vragen, maar ook vragen over een kind, de buren of een familielid.

Contact

Meer informatie vindt u op de website van Delft voor Elkaar.