Digitaal gewaarmerkte documenten

Inwoners van Delft kunnen bij de gemeente een digitaal gewaarmerkt document krijgen. Deze documenten zijn verzegeld met een Qualified Electronic Seal (QSEAL). Dit is een bewijs dat de gemeente Delft het uittreksel heeft afgegeven. En dat het document ongewijzigd is. Het waarmerk maakt het document geschikt voor officieel gebruik, maar is alleen in digitale vorm geldig.

Inzien

Heeft u een digitaal gewaarmerkt document aangevraagd? Dan kunt u deze inzien via uw Persoonlijke internetpagina van de gemeente. Hier kunt u het document tot de geldigheidsdatum downloaden. En als dat nodig is, naar een andere organisatie mailen of digitaal delen.

Waarvoor mogelijk?

Een digitaal gewaarmerkt document is mogelijk voor:

  • Uittreksel BRP
  • Beschikking aanvraag bijstandsuitkering

Controleren

U kunt zelf controleren of het document gewaarmerkt is. Als u het document opent, ziet u bovenin en links de naam Gemeente Delft. En de datum en het tijdstip van ondertekening. Ook kunt u zien of het waarmerk nog geldig is.