Digitaal gewaarmerkte uittreksels

Inwoners van Delft kunnen bij de gemeente een digitaal gewaarmerkt uittreksel BRP aanvragen. Deze uittreksels zijn ondertekend met een Qualified Electronic Seal (QSEAL). Dit is een bewijs dat de gemeente Delft het uittreksel heeft afgegeven. Het waarmerk maakt het document geschikt voor officieel gebruik.

Uittreksel BRP

Vraagt uw organisatie aan Delftenaren om een uittreksel BRP naar u op te sturen? Dan kan het zijn dat u het uittreksel krijgt als een gewaarmerkt pdf-bestand.

Controleren

U kunt zelf controleren of het uittreksel gewaarmerkt is. Als u het document opent ziet u bovenin en links de naam Gemeente Delft. En de datum en het tijdstip van ondertekening. Ook kunt u zien of het waarmerk nog geldig is.