Eigen verantwoordelijkheid

Iedereen die bouwt is zelf verantwoordelijk voor de kwalitatief van het bouwwerk. Zo moet het bouwwerk voldoen aan de wettelijke eisen voor bouwtechniek en veiligheid.

Laat uw bouwplan toetsen

Opdrachtgevers, architecten of aannemers rekenen er soms op dat de gemeente een bouwplan bouwtechnisch nog eens nakijkt. Maar dit is geen taak en verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is daarom belangrijk dat u uw bouwplan zelf goed voorbereidt. En vooraf laat controleren.

Wat doet de gemeente?

De gemeente controleert alleen of het plan voldoet aan ruimtelijke en welstandseisen. Daarnaast kijkt de gemeente of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen. Tijdens de bouw ziet de gemeente dat de bouw goed verloopt. Dit gebeurt steekproefsgewijs.

Niet goed gebouwd?

Verloopt de bouw niet volgens de eisen? Dan kan de gemeente ingrijpen. Vooral als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid. De gemeente kan dan:

  • het werk stilleggen
  • het in gebruik nemen van een gebouw verbieden
  • een dwangsom opleggen

Dit heeft vervelende financiële gevolgen voor de bouwer.