Erepenning

De erepenning van de stad Delft is de hoogste onderscheiding van de gemeente. De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend:

  • als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan een persoon, die zich voor de gemeente Delft in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt;
  • als onderscheiding aan een inwoner van de gemeente, die door zijn of haar grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig heeft gemaakt.

Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Neem dan contact op via representatie@delft.nl